Staatsvijand veroordeeld voor opruiing

            Cyprus en een Beierse rechtbank

De UNO heeft herhaaldelijk in resoluties erop gewezen dat de Turkse conflictpartij op Cyprus haar boekje wat betreft gebiedsopeising te buiten gaat en het werk van de UNO verhindert. Een regelrechte aanval van de Turken op de Europese volkerenrechten op de drempel van Europa

In Beieren hebben ze bij de rechtbank in München een andere mening. Op 6 februari werd de gepensioneerde Maria Frank wegens opruiing door justitie gewaarschuwd en bestraft met een voorwaardelijke geldboete.

Wat had deze 74-jarige dame dan gedaan waardoor ze de toorn van de rechter verdiend had? Niets meer dan met een plakkaat in de hand, waarop de afbeelding van het beleg van Wenen door de Ottomanen in het jaar 1683 stond met daarbij de concluderende tekst dat de arrogante Turken nu weer Europa bedreigen.

De rechter Braumandl zag deze daad niet als een metafoor, alhoewel men naar aanleiding van de rellen in de metro van München door “allochtonen van Turkse afstamming” wel op dat idee had kunnen komen. Neen, zo oordeelde de rechter in zijn opperste wijsheid, de dame zou echt wel de intentie gehad hebben te willen waarschuwen voor een oorlog van de Turken tegen Europa. En dat is volksopruiing tegen de in Duitsland wonende Turken.

Voilà, een dame die het gevaar van de sluipende islamisering en vervreemding wil kenbaar maken, wordt tot staatsvijand verklaard. De waarheid wordt verboden.

En wat betreft het gevaar van een mogelijke aanvalsoorlog op Europees grondgebied door Turkije: die is al jarenlang aan de gang. De rechter had beter eens een plaatsbezoek in Nicosia of Strovilia gebracht, in plaats van een oogkleppenvonnis te vellen.

Beierse rechters lezen blijkbaar slechts het programma van de Oktoberfeesten. Ze zouden beter de UNO-resoluties eens nader bekijken. Van een rechter wordt verwacht dat hij “recht” spreekt. Het is maar dat jullie het weten: wie de Turken bekritiseert, is schuldig.

Floriaan Terbeke