Splits zelf de sociale zekerheid

 

Golfbrekers wil zijn steentje bijdragen om de sociale zekerheid te helpen splitsen.  Daarom plaatsen wij hier het dubbelinterview met Jürgen Constandt en Erik Stoffelen, zoals het gepubliceerd werd in Tegenstroom.  Nog geen lid van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds?  Doe er iets aan!

Waar de Vlaamse Beweging beweegt of schrijft, komen we het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds tegen. Ook in deze Tegenstroom trouwens. We trekken daarom met pen en papier naar de hoofdzetel van dit bedrijf, in Mechelen. Algemeen directeur Jürgen Constandt en commercieel directeur Erik Stoffelen (pro-senior van het KVHV te Antwerpen) heten er ons van harte welkom.

TS: Wat is het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds?

J.C.: Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds is het enige ziekenfonds in België dat én ongebonden is, én opkomt voor de Vlaamse zaak. Er zijn naast ons een aantal neutrale en onafhankelijke ziekenfondsen maar geen enkel stelt openlijk dat de ziekte- en invaliditeitsverzekering een bevoegdheid moet worden van de deelstaten. Neutraal betekent dat we ook totaal los staan van de partijpolitiek. Sterker nog: wij genieten heel wat sympathie van diverse politici, verspreid over 5 verschillende politieke partijen. Wij steunen ook tal van verenigingen uit de niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging. Zo sponsoren wij bijvoorbeeld het KVHV, en kan het OVV voor de nationale vergaderingen steeds gebruik maken van onze gebouwen.

E.S.: Eigenlijk zijn we een middelgrote speler in het zogenaamde sociale middenveld. Naast de wettelijke ziekteverzekering bieden wij een heel interessante aanvullende verzekering. Het is dus niet alleen interessant uit idealisme om over te schakelen naar het V&NZ. Ten slotte bieden wij in vergelijking met andere ziekenfondsen een goede prijs-kwaliteitverhouding. De kracht van onze vooruitgang zit in ons uniek profiel én ons ijzersterk voordelenpakket waarmee we de concurrentie perfect te lijf kunnen gaan.

TS: Geef eens enkele praktijkvoorbeelden waaruit dit Vlaams én ongebonden profiel blijkt.

J.C.: Recent kwamen we nog in de media met een eigen onderzoek naar de uitgavenkloof tussen Vlaanderen en Wallonië in de ziekteverzekering. Ondanks alle hoera-berichten over een afname van uitgavenverschillen, tonen we met cijfers van de Neutrale landsbond vanuit de praktijk aan dat de uitgavenkloof in de ziekteverzekering nog toeneemt. In Wallonië werd er in 2011 per hoofd 109,93 euro meer uitgegeven voor gezondheidszorgen. Dit is een verdubbeling ten aanzien van 2010! Deze cijfers staan bovendien los van de bijdragen aan de sociale zekerheid, waarvan algemeen geweten is dat Vlaanderen ook meer dan proportioneel bijdraagt. Ook het aantal dagen arbeidsongeschiktheid is opmerkelijk hoger in Wallonië. Het volledige dossier kan u terugvinden op de webstek www.vnz.be.

E.S.: We steken ons Vlaams én ongebonden profiel niet onder stoelen of banken. Maar als er verkiezingen in aantocht zijn, zullen onze leden geen stemadvies krijgen. In ons tijdschrift zullen geen kandidaten staan om zich aan te prijzen aan onze leden. Hoeveel ziekenfondsen zijn er niet die zich hier wel aan zondigen? Onlangs verscheen er een interessant boek ‘Lof der gezondheid. Van apologie tot utopie?’ van senator Louis Ide. Uiteraard interesseert ons dit, net zoals de ‘Ordelijke opdeling’ van Gerolf Annemans, maar we zullen in ons tijdschrift geen boekbesprekingen opnemen om te vermijden dat men ons partijpolitieke bindingen kan verwijten.

TS: Waarom is een eigen Vlaamse sociale zekerheid wenselijk?

J.C.: Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (203) ijvert al jaren voor een Vlaamse ziekte- en invaliditeitsverzekering. Niet uit eigenbelang of groepsegoïsme, maar wel om een doeltreffend gezondheidsbeleid te kunnen voeren en het sociaal zekerheidssysteem op lange termijn overeind te houden. Daarbij moeten de deelstaten volledig financieel verantwoordelijk worden voor hun specifieke beleidskeuzes. Zeker in tijden van economische stagnatie is structureel hervormen meer dan ooit aan de orde.

Wij betreuren ten zeerste dat bij de komende staatshervorming er geen sprake is van de volledige communautarisering van de ziekteverzekering. Een eis die zowaar door het hele Vlaamse parlement gedragen werd in 1999. Wij stellen anderzijds vast dat de Franstaligen dit dossier handig weten te blokkeren en er tevens in slagen hun eigen verzuchtingen, zoals o.m. extra middelen voor Brussel, wel te realiseren.

Deze beslissingen leiden onvermijdelijk naar drastische besparingen in de sociale uitgaven, hogere lasten voor de werkende Vlamingen en legt een hypotheek op de volgende generaties.

E.S.: In de ziekteverzekering willen we onze eigen accenten leggen, ons eigen sociaal model uitbouwen en voluit gaan voor de eerstelijnszorg in Vlaanderen. We willen de vruchten plukken van een verstandig preventiebeleid. Vandaag word je daar als deelstaat niet voor beloond. En zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt, blijven ook de transfers onverantwoord hoog. Onder het mom van federale solidariteit blijft men Vlaams geld transfereren in bodemloze Waalse putten. Federaal PS-minister Onckelinx voorkomt elke broodnodige structurele verandering. Als secretaris van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid werken we al jaren aan de totstandkoming van een Vlaamse Sociale Zekerheid.

TS: Op welk vlak kan het V&NZ deze doelstelling realiseren?

J.C.: Eigenlijk heeft iedereen een ziekenfonds nodig. Men heeft dan de keuze tussen klassieke ziekenfondsen die meestal unitair denken en een ongebonden Vlaams ziekenfonds. En op die manier kunnen de mensen eigenlijk zelf eens iets doen. Binnen de politieke wereld worden veel beloftes gemaakt, die door compromissen dikwijls niet worden waargemaakt. Op dit moment vertegenwoordigt V&NZ slechts 1,5 % van de Vlaamse markt. De Christelijke Ziekenfondsen hebben al een cordon rond het V&NZ gelegd. Ze willen met ons niet meer in debat gaan. Ik ben er van overtuigd dat wanneer we in aantal zouden verdubbelen, we de klassieke ziekenfondsen een ander standpunt kunnen laten innemen. Enerzijds omdat wij dan veel meer leden hebben, maar vooral omdat zij er anders nog meer zouden verliezen. Momenteel verwelkomen we elke werkdag zo’n 25 nieuwe leden!

E.S.: Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds wil actief verandering brengen in het landschap van de unitaire gezondheidszorg. Het moet gedaan zijn met enkel te filosoferen en te klagen, terwijl de actieve Vlaming zèlf er al heel wat aan kan doen. Indien elke bewuste Vlaming de overstap durft te maken naar het V&NZ zullen de traditionele zuilen (uit opportuniteit) wel moeten bijdraaien. Politiek beweegt er tenslotte niks dus moet de Vlaming zelf actie ondernemen om de sociale zekerheid te splitsen. En die mogelijkheid bestaat dus. Vijf minuten persoonlijke politieke moed volstaan!

TS: Welke concrete voordelen mogen nieuwe leden verwachten als ze zouden veranderen van ziekenfonds?

J.C.: Naast ons Vlaams én ongebonden profiel bieden wij een goede prijs-kwaliteitverhouding en daarbovenop heel wat extra’s. Zo hebben we geboortevoordelen tot 888 euro en betalen we tandimplantaten tot 500 euro, brillen tot 100 euro of vaccinaties tot 75 euro terug. Wie lid is van een van een sport- of fitnessclub kan jaarlijks rekenen op een tussenkomst van 30 euro, ongeacht de leeftijd. Ook orthodontie en sinds kort zelfs luiers worden stevig vergoed. Bovendien bieden we nog de keuze uit diverse hospitalisatieverzekeringen en kan men vanaf 14 jaar nog starten met het aantrekkelijke voorhuwelijkssparen.

E.S.: Ons enige nadeel ten opzichte van andere ziekenfondsen is dat we niet in elke stad een kantoor hebben, maar daar wordt hard aan gewerkt. De laatste maanden werden nieuwe kantoren geopend in Westerlo en Diest. En uiteraard investeren we hard in ons onlinekantoor.

TS: Is een overstap naar het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds moeilijk?

J.C.: Absoluut niet. Je kan overschakelen met twee handtekeningen. Heel simpel. We komen hiervoor zelfs aan huis. Men moet enkel ons gratis nummer 0800-179 75 draaien of een e-bericht sturen en we komen er aan wanneer het past voor de cliënt. Het duurt slechts een half uurtje en alles is in kannen en kruiken. Zonder onderbreking van de wettelijke rechten! Er staat ook geen leeftijdsbeperking op de overschakeling. Van mensen die al jaren bij een ander ziekenfonds hebben betaald voor hospitalisatie of voorhuwelijkssparen nemen wij de anciënniteit gewoon over. Het oudste lid dat ooit overschakelde naar het V&NZ was 102 jaar. Zo zie je maar dat je nooit te oud bent om te veranderen.

E.S.: De mensen hoeven zelf helemaal niks te doen voor hun aansluiting of overstap. Het V&NZ regelt alles. Er is geen wachttijd, geen onderbreking van wettelijke rechten of overstapkosten. Samengevat kunnen we stellen dat het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds de Vlamingen de mogelijkheid biedt zelf actie te ondernemen voor een Vlaamse Sociale Zekerheid. Met behoud van recht én enkele nieuwe voordelen erbovenop.

TS:Bedankt voor dit interview. Leden die meer informatie willen kunnen terecht op het gratis nummer 0800-179 75 of via  www.vnz.be, info@vnz.be .

3 gedachten over “Splits zelf de sociale zekerheid

  1. Wij zijn reeds jaaaaaren lid, en zeer tevreden van de dienstverlening.

    • Ik kan alleen maar bevestigen dat de dienstverlening (‘service’ in nieuw-Nederlands) van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds uitmuntend is!
      Het is alleen maar méér dan jammer dat er nog zoveel belgië barst- en Vlaanderen onafhankelijk-roepers zijn die uit luiheid of gewoonte lid blijven van de zuilgebonden en van de belgiesistische z.g. onafhankelijke ziekenfondsen…

  2. Ben 70+ en al meer dan vijftig jaren lid van de Neutrale Ziekenbond Vlaanderen, dit tot mijn allergrootste tevredenheid.

Reacties zijn gesloten.