Rechts en (s)links

Foxy avatarRechts en (s)links.

Een verklaring, volgens het woordenboek, van woorden en begrippen die met opzet door de (s)linkse politieke partijen worden gebruikt en misbruikt, zeker wanneer het over het Vlaams Belang gaat, is absoluut nodig zodat het duidelijk is voor iedereen wat er achter bepaalde begrippen schuilt.

Rechts staat voor recht, zoals in rechtvaardigheid, en is de tegenpool van krom. Het woord zegt het zelf en extreem rechts is extreme rechtvaardigheid.

Volgende synoniemen werden gevonden voor recht:
“echt, louter, onvermengd, onvervalst, oprecht, recht, rechtmatuig, rein, waar, waarachtig, zuiver.”

Links staat voor slinks, zoals in slinkse zaakjes, en is de tegenpool van openheid. Het woord zegt het zelf en extreem links is extreme slinksheid.

Volgende omschrijving werd gevonden voor slinks:
links, slecht, verraderlijk.”

Slinks komt niet voor als trefwoord. Slinks is wel 12 maal gevonden als synoniem  van een ander trefwoord:

– vals (bn): arglistig, bedrieglijk, boosaardig, dubbeltongig, gelogen, gemeen, genieperig, geniepig, geveinsd, gluiperig, huichelachtig, kwaadaardig, leugenachtig, listig, onbetrouwbaar, oneerlijk, perfide, punisch, slinks, sluw, smerig, trouweloos, verraderlijk, voorgewend;
– sluw (bn): arglistig, doortrapt, duivels, geraffineerd, geslepen, gewiekst, kwaadaardig, leep, listig, loos, politiek, slim, slinks, snood, uitgekiend, uitgekookt, uitgeslapen, vals, verraderlijk;
– gewiekst (bn): arglistig, bijdehand, doortrapt, gehaaid, geraffineerd, geslepen, glad, handig, leep, listig, slim, slinks, sluw, uitgekiend, uitgekookt, uitgeslapen, wakker;
– stiekem (bn): achterbaks, arglistig, geheimzinnig, genieperig, geniepig, gluiperig, heimelijk, huichelachtig, onderduims, onderhands, schijnheilig, slinks;
– geraffineerd (bn): arglistig, doorkneed, doortrapt, gehaaid, geslepen, gewiekst, listig, slim, slinks, sluw, subtiel, uitgekiend, uitgekookt;
– doortrapt (bn): gehaaid, gemeen, geraffineerd, geslepen, gewiekst, leep, listig, slinks, sluw, uitgekookt, vals;
– achterbaks (bn): clandestien, genieperig, geniepig, heimelijk, onderduims, slinks, sluw, stiekem, verborgen;
– oneerlijk (bn): bedrieglijk, leugenachtig, onoprecht, onterecht, onzuiver, slinks, unfair, vals, verdorven;
– arglistig (bn): boosaardig, doortrapt, gemeen, geniepig, insidieus, malicieus, oneerlijk, slinks, vals;
– clandestien (bn): geheim, heimelijk, onderhands, slinks, tersluiks, stiekem, verborgen, verholen;
– heimelijk (bn): achterbaks, geheimzinnig, genieperig, geniepig, onderduims, slinks;
verraderlijk (bn):achterbaks, gemeen, perfide, slinks, sluw, trouweloos, vals.”

Dit hoeft geen verder commentaar behalve dan dat het overduidelijk is waarom linkse partijen rechtse partijen aanvallen. Het is om de aandacht af te leiden van wat ze zelf zijn.

Denk hieraan op 25 mei!

Foxy

11 gedachten over “Rechts en (s)links

 1. Waarom België nooit kan werken

  13/05/2014

  Economen en politici goochelen graag met cijfers waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet.

  Economie is niet altijd even simpel, maar ik heb gemerkt dat je alles bevattelijk kan maken met een eiland van 100 mensen.

  Laten we dit eiland “Thunder” noemen.

  Van de 100 inwoners zijn er 28 aan het werk in de privé-sector. Zij gaan vissen, bouwen huizen, kano’s, …

  Van de overige 72 inwoners, werken er 40 voor de overheid.

  Zij zorgen voor het onderwijs, veiligheid en justitie.

  Maar ze stellen ook regels op voor de werkenden. Ze bepalen importquota voor het vissen, zorgen dat iedereen belastingen betaalt en bedenken nieuwe regels waaraan iedereen zich moet houden.

  Er zijn ook nog 15 mensen die geen werk hebben. Zij ontvangen een werkloosheidsvergoeding.

  De resterende 17 inwoners zijn kinderen, gepensioneerden en langdurig zieken. Zij ontvangen respectievelijk kindergeld, pensioen en een ziekte-uitkering.

  Samengevat ziet het er zo uit:

  Aangezien de mensen die werken in de privé-sector op Thunder de enigen zijn die effectief iets produceren, moeten de anderen betaald worden met de belastingen die zij betalen.

  Je kan hooguit zeggen dat mensen die voor de overheid werken de productie ondersteunen, maar in de praktijk gebeurt vaak het tegenovergestelde.

  Door allerhande regeltjes en wetten, moeten de werkenden steeds meer tijd besteden aan het naleven van deze regels waardoor de productie achterblijft.

  Je hoeft natuurlijk geen genie te zijn om te beseffen dat een land zoals “Thunder” in realiteit niet kan overleven.

  Het is onmogelijk om een maatschappij goed te laten functioneren wanneer maar iets meer dan één vierde van de bevolking zorgt voor de totale welvaart.

  Nochtans is er een “land” in de wereld die het voor mekaar krijgt.

  En dat “land” is … Wallonië!

  Van de 3,56 miljoen inwoners zijn er amper 1 miljoen aan de slag in de privé-sector. Dat komt overéén met 28% van de totale bevolking. (Of 28 mensen op een eiland van 100 inwoners.)

  De rest werkt voor de overheid (40%), is werkloos (15%) of is te jong, te oud of te ziek om te werken (17%).

  Waarom slaagt Wallonië hierin als enige “land” van de wereld?

  Omdat ze kunnen rekenen op de solidariteit van de Vlamingen.

  Aangezien in Vlaanderen maar liefst 2,25 miljoen mensen werken in de privé, creëert heel deze regio behoorlijk wat welvaart.

  De regering heeft echter beslist dat werkenden in Vlaanderen een (steeds groter) deel van die welvaart moeten afstaan aan Wallonië. Uit solidariteit.

  Deze solidariteit lijkt echter met iedere nieuwe regering toe te nemen. De KU Leuven becijferde deze transfers onlangs op 16 miljard euro op jaarbasis.

  Dat is 16 miljard euro die jaarlijks verhuist van Vlaanderen naar Wallonië.

  Maar dergelijke cijfers zeggen je natuurlijk niet veel.

  Laten we het opnieuw bevattelijk maken.

  Ik heb je net verteld dat er in Vlaanderen 2,25 miljoen mensen werken in de privé en dat zij met hun productie betalen voor degenen die niet produceren.

  16.000.000.000 euro gedeeld door 2.250.000 “werkenden in de privé” = 7.111 euro

  Iedereen met een job in de privé betaalt jaarlijks 7.111 euro belastingen die rechtstreeks naar Wallonië gaan. Dat is net geen 600 euro per maand!

  En het stopt daar niet.

  Want deze noeste arbeider betaalt natuurlijk niet alleen voor de Walen. Hij betaalt ook voor de eigen overheid en solidariteit met andere Vlamingen.

  Wat is de kostprijs hiervan voor een inwoner van België?

  Wel, alle overheden samen gaven vorig jaar 208,5 miljard euro uit.

  Dat is hetgeen de overheid jaarlijks kost. En dat bedrag stijgt jaar na jaar overigens. Tien jaar geleden bedroegen de uitgaven bijvoorbeeld “maar” 143 miljard euro.

  We spenderen nu dus 65 miljard euro per jaar meer dan 10 jaar geleden!

  Maar goed, we hadden het over de kostprijs van de overheid.

  208,5 miljard aan uitgaven.

  Dat moeten we weer delen door het aantal werkenden in de privé-sector. In Vlaanderen, Wallonië en Brussel samen gaat dat over 3,57 miljoen personen.

  Dat geeft … 58.305 euro per jaar.

  Neem je rekenmachientje er gerust even bij om de cijfers te controleren. Ik heb het ook een aantal keren moeten becijferen om deze getallen te geloven.

  58.305 euro per jaar … dat is 4.858 euro per maand.

  Iedere werkende in de privé-sector moet dus 4.858 euro per maand aan belastingen opbrengen om de overheidsuitgaven te financieren.

  En als je de pech hebt om in Vlaanderen te wonen, dan wordt het zelfs nog meer. Die 4.858 euro is namelijk een gemiddelde en zoals je weet, draagt de Vlaming maandelijks nog eens 600 euro bij aan Wallonië.

  Om de overheid te financieren, zijn er uiteraard steeds meer belastingen nodig.

  Het overheidsbeslag bedraagt inmiddels 55%.

  Dat wil zeggen dat van iedere euro die er in België verdiend wordt, er 55 cent naar de overheid gaat.

  Meer geld voor de overheid, betekent echter ook minder geld voor de bevolking.

  Minder geld om te investeren en te consumeren.

  In een land waarin de burgers steeds minder geld hebben, heeft de economie het uiteraard moeilijk.

  Ok, we kennen sinds 2008 een crisis en dat is een handig excuus om te verklaren waarom er geen groei meer is in België.

  We vergeten dan gemakshalve dat de economie in de periode ervoor (2000-2006) ook amper groeide. De groei in deze periode bedroeg een schamele 1,6% op jaarbasis.

  Als we het over een bredere periode bekijken, worden de cijfers alleen maar triester. De Belgische economie kende tussen 2000 en 2014 een groei van amper 1,3% op jaarbasis.

  De groeiende overheid verstikt de economie.

  Vlamingen beseffen dat echter maar al te goed. De Vlaamse partijen die een grote overheid genegen zijn (SPA en GROEN), halen in een recente peiling slechts 24,8% van de stemmen.

  In Wallonië gebeurt echter precies het omgekeerde.

  De Waalse partijen die streven naar een grote overheid (PS, PTB, Ecolo en CDH), halen daar samen 62,9% van de stemmen.

  Een logische evolutie aangezien deze taalgroep een rechtstreeks belang heeft bij een grote overheid.

  Bijna 3/4de van de bevolking heeft die overheid namelijk nodig voor zijn of haar inkomen. Je kan moeilijk vanuit die hoek enthousiasme verwachten voor een kleinere overheid.

  De Vlaming wil dat wel, maar ziet zijn stem altijd verdampen in een linkse regering.

  Je kan gewoon in Wallonië niet om de PS heen, waardoor de socialisten automatisch de basis vormen voor een federale regering.

  En met de socialisten in de regering krijg je automatisch een links beleid met steeds meer overheid.

  De conclusie, voor mij althans, is dat Wallonië en Vlaanderen twee gebieden zijn met een totaal verschillend idee over de rol van de overheid.

  Als de éne kant “wit” zegt, hoor je aan de andere kant “zwart”.

  Ik heb het dan niet alleen over economische dossiers.

  Ook inzake migratie en justitie is er heel wat onenigheid.

  Je hebt hier twee landsdelen die het zelden met mekaar ééns zijn. Is het dan zo gek om te streven naar een model waarin iedere partij in zijn deel van het land de eigen visie kan realiseren?

  Want dat lijkt me de enige manier waarop België op lange termijn kan blijven functioneren. Wie dat negeert, werkt het einde van dit land zelf in de hand.

  Ben je het hiermee eens? Doe me dan een plezier en deel dit artikel met zoveel mogelijk anderen. Ik zal pas tevreden zijn als op zijn minst 100.000 Vlamingen dit artikel hebben gelezen.

   • Zo onozel ben ik nu ook weer niet om bewust een reeds verschenen artikel opnieuw in een reactie te plaatsen op Golfbrekers. Ik kreeg het via een E mail en stuurde het door .Mogelijk werd het gelezen door een of meerdere nieuwkomers die misschien werden overtuigd niet te stemmen voor een “mesthoop” dan loonde het toch de moeite. Het zal mij in ieder geval niet meer overkomen.

 2. Fundamenteel gaat het over de “linkse krekel” en de “rechtse mier”. De linkse krekel is het kiesvee van alles wat links is, en wiens stemmen dan moeten gekocht worden op kosten en ten koste van de “rechtse mier”. In tegenstelling tot een hond, bijt de linkse krekel, wel in de hand van de rechtse mier die de linkse krekel eten geeft.
  Het gaat hier dan uiteindelijk om een door de staat op grote schaal georganiseerde diefstal, waarbij de “rechtse mier” op alle mogelijke manieren wordt geplunderd, in naam van de solidariteit, verdraagzaamheid, democratie, menselijkheid, broederlijkheid, gelijkheid, de mensenrechten..enz… Onafgezien van de plundering, is het vooral het bedrog waarmee dit gepaard gaat, dat hemeltergend is. Of “1984” van George Orwell in volle uitvoering.

 3. Je kan zoals Eddy Planckaert natuurlijk ook in Wallonië gaan wonen maar…heb je Eddy in Reyers laat gehoord? Hij heeft als Vlaming angst om in het volgende dorp te komen, zo grimmig is de sfeer tegen wat Vlaams is

  • Dat is heel juist.
   Reeds een 30 tal jaren ben ik een vaste bezoeker van Wallonië, maar de laatste jaren is men daar enorm vijandig tegenover de Vlamingen, louter uit onwetendheid en PS propaganda.
   De Walen realiseren zich blijkbaar niet dat ze een dikke cent verdienen aan de Vlaamse toerist.

 4. Laat ons op 25 mei alle partijen links liggen, behalve het rechtgeaarde Vlaams Belang.

 5. Denk hieraan op 25 mei.
  Er zijn tweemaal zoveel Vlamingen als Walen. Wij betalen in de lasten tweemaal zoveel als zij Hendrik Concience 1838.

  Vanaf 1830 hebben de Vlamingen de belgische rekeningen buitenmatig betaald ondermeer voor de bruggen, spoorwegen en kanalen voor Wallonië. Dat deden ze zelfs in de dramatische jaren 1840-1860 toen arm Vlaanderen op zijn dieptepunt zat en er op het Vlaamse platteland hongerdoden vielen. Frans Crols Trends 2004

  Prof. Juul Hannes – Hoogleraar ekonomische geschiedenis in Gent en V.U Brussel.
  Noch in de negentiende noch in de twintigste eeuw stroomde er een Waals belastingsoverschot naar Vlaanderen. De miljarden Euros van Vlaanderen naar Wallonië zijn niet van gisteren. De Walen hebben nooit, ik herhaal nooit, één frank overgeheveld naar Vlaanderen.

  • De Belgische pensioenen zijn de afgelopen twintig, dertig jaar, niet mee geëvolueerd met de welvaart. Ze werden wel geïndexeerd maar ze waren niet ‘welvaartsvast’: ze werden niet opgetrokken toen de welvaart van de andere bevolkingsgroepen steeg. Dat had een eenvoudige verklaring. Ons land heeft zoveel mensen die van een uitkering leven, en zo weinig mensen die werken en bijdragen betalen ter financiering van de sociale zekerheid, dat het de uitkeringen niet kón verhogen.

   In België werkt vandaag maar 60 procent van de bevolking op actieve leeftijd. Het vroege stoppen met werken – en dus de korte loopbaan – is ook een ramp voor het inkomen van vele Belgische gepensioneerden.

   Tot de jaren negentig waren veel meer Vlaamse dan Waalse gepensioneerden arm. Dat was een gevolg van de hoge Waalse lonen na de oorlog. Sinds de jaren negentig zijn de Waalse pensioenen aan het dalen omdat ze almaar meer jaren werkloosheid omvatten. Vorig jaar was het gemiddelde Vlaamse pensioen voor het eerst hoger dan het Waalse.

   Gaan ze nu ook van hunne tak maken dat ze minder pensioen hebben!
   Lozen die parasieten.

Reacties zijn gesloten.