Puin ruimen is nu aan de orde

“Ongeveer alle problemen waarmee Duitsland nu te kampen heeft, zijn onder meer een gevolg van nalatigheden en verkeerde beslissingen uit de tijd van de Merkel-regering (…). Waarom wordt dat pas nu voor zovelen écht duidelijk? Op het einde van het kanselierschap van Merkel trad een zekere weemoed op. Zou ze vandaag zelfs worden gemist? Als we terugblikken, wordt duidelijk hoe sterk haar beleid beïnvloed werd door stemmingsmomenten. Dat bemoeilijkt een evaluatie van het beleid. Nochtans is dit een bittere noodzaak, maar vandaag vindt men – met uitzondering van de rechtspopulisten – niemand die niet op de een of andere manier medeplichtig aan die tijdsgeest was”, schrijft Malte Lehmin, leidend redacteur in de Duitse krant Tagesspiegel van 12 november 2023.

Is het dat niet wat net in Nederland gebeurde? Die rechtse partij, die op geen enkele manier schatplichtig is aan de foute beslissingen en nalatigheden van het verleden, aan de macht brengen om net die fouten en nalatigheden te corrigeren? Puin ruimen, zullen we maar zeggen. Is het niet dat wat overal in West-Europa aan het gebeuren is? De systeempartijen die er niet meer in slagen, de hoognodige politieke en maatschappelijke correcties te maken op hun eigen beleid, worden door de kiezer ongenadig van de kaart geveegd. Zoals dat normaal in de democratieën is, toch? Na het falen van het vorig beleid, is het tijd voor een nieuw beleid. Een ander, een beter. De kiezer heeft het door, nu de politiek nog.

Peter Logghe