“Priester” moet mannen naar het priesterschap lokken

’Priesterschap is niet voor watjes’, zegt een geïnterviewde.

© anp. Vier priesters worden door Bisschop Wiertz gewijd in de Sint-Christoffelkathedraal. De diaken Rick Blom, George Dölle, Jan Geilen en Patrick Zuidinga treden in toe tot het priesterdom. Het is gebruikelijk dat er de eerste zaterdag na Pinksteren in Nederland priesters gewijd worden.

Na de Linda, Maarten, Gerda, Antoine en Youp is er nu ook de glossy Priester. Het aartsbisdom Utrecht heeft het luxe, full color tijdschrift (100 pagina’s) uitgebracht om ‘aandacht te vragen voor het priesterschap’. Want net als andere bisdommen kampt het met een groot tekort aan priesters.
Geestelijk vader is Patrick Kuipers, rector van het Ariënsinstituut (vormingscentrum) en voorzitter van de Roepingenraad. ‘We willen met deze glossy de aantrekkelijkheid en veelzijdigheid van het priesterambt laten zien’, zegt Kuipers. ‘Het priesterschap is de afgelopen jaren in een kwaad daglicht komen te staan door al die misbruikschandalen. Priesters worden met scheve ogen aangekeken. We willen laten zien dat ze veel goed werk doen in de parochies.’

Het is geen glossy met de nieuwste priestermode of ‘soutanetrends’, grapt hij. In het tijdschrift worden negen priesters uit het bisdom geïnterviewd over hun roeping, geloof en twijfels. De oudste is geboren in 1938, de jongste in 1983. Een van hen is kardinaal Wim Eijk, een ander is gehuwd en vader van vijf kinderen – een tot het katholicisme bekeerde protestantse dominee.

Niet voor watjes
De priesters hebben het over verliefdheid en ziekte. En over de vraag hoe het is om als priester werkzaam te zijn in deze tijd van ontkerkelijking. ‘Priesterschap is niet voor watjes’, zegt een geïnterviewde.

Het aartsbisdom probeert met de glossy meer mannen te verleiden tot het priesterschap. ‘De keuze voor het priesterschap ligt tegenwoordig minder voor de hand’, aldus Kuipers. ‘Voor jongemannen in de parochie was de pastoor vroeger een identificatiefiguur. Die identificatierol is weggevallen.’

In het aartsbisdom worden zeven kandidaatpriesters opgeleid, verdeeld over de zes jaar dat de opleiding duurt. Volgens Kuipers zouden dat er zeker vijftig moeten zijn om aan de vraag te voldoen.
Door het nijpende priester- tekort halen steeds meer bisdommen hun priesters uit het buitenland, zoals uit India en Vietnam, maar door de cultuurverschillen is dat niet altijd een succes. ‘De Priester richt zich op een breed lezerspubliek, maar hopelijk krijgen mannen met een roeping hierdoor een extra steuntje’, aldus Kuipers.

Utrecht heeft Priester in eigen beheer uitgebracht, in een oplage van 3000 exemplaren. Het tijdschrift (4,95 euro) ligt niet in de boekhandel of krantenkiosk, maar is te bestellen bij het aartsbisdom. Kuipers: ‘We hebben er in drie dagen al 250 verkocht.’

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3431298/2013/04/25/Linda-achtig-blad-moet-mannen-naar-het-priesterschap-lokken.dhtml

1 gedachte op ““Priester” moet mannen naar het priesterschap lokken

  1. Goed nieuws voor de (nog) gelovige Nederlanders.
    “What’s in a name” ? vragen zich de Britten soms af, doch… als Westvlaming zou Fikken toch zijn kleinkinderen niet “onder de hoede” laten van een pastoor dat de naam GEILen draagt… mijn kat krijgt wel een schoteltje melk, maar de aangebroken melkfles staat wél in de frigo, vèr-weg van de kat.

Reacties zijn gesloten.