Planeconomie en andere marshallplannen

Wat er overblijft van de zegebulletins van de door Vlaanderen betaalde Marshallplannen.

image0011

Een recente studie van de Union wallonne des Entreprises bestempelt de situatie op de Waalse arbeidsmarkt als alarmerend en op termijn onhoudbaar. Om tegen 2020 een werkzaamheidsgraad van 73,2 procent te bereiken, dat is de Europese doelstelling voor belgië,  Vlaanderen heeft die al bijna bereikt , moeten er jaarlijks 22.600 banen bijkomen in wallonië en moet het bruto binnenlands product stijgen met maar liefst 3,1 procent. De afgelopen tien jaar kon Wallonië rekenen met een gemiddelde van 10.000 nieuwe banen per jaar en een groei van 1,5 procent.

Volgens de VDAB kampt de Waalse arbeidsmarkt met meerdere problemen.
Zowel bij vrouwen, jongeren als ouderen en vooral bij laaggeschoolden blijft de werkloosheid hoog. De jeugdwerkloosheid is het gevolg van de grote schare nauwelijks geschoolde jongeren die ‘perspectiefloos op de arbeidsmarkt belanden’.
Als men goed leest wil dat zeggen dat binnen één generatie in wallonië niemand nog bruikbaar zal zijn voor de arbeidsmarkt. De banen die wel ingevuld  worden  zijn 40% overheids-nep banen en blijft het aandeel van de gesubsidieerde banen in het totaal van de tewerkstelling nog zienderogen stijgen, de beproefde socialistische truc om hun wanbeleid en de daaraan verbonden werkloosheid te verdoezelen.

Het onnodig aanwerven van werklozen in overheidsdienst is altijd de politiek geweest van de PS samen met het  cliëntelisme, daaraan dankt zij haar bestaan, Vlaanderen betaalde toch, maar door de 6de staatshervorming en de nieuwe financieringswet die er komende jaren aankomen, zullen ze zwaar lijden onder de saneringen die er onvermijdelijk het gevolg van zullen zijn, want hola, dan zullen ze het zelf moeten financieren, en Europa kan niet blijven de andere kant opkijken als dank omdat di Rupo alles verkwanselt heeft aan het buitenland, vooral aan Frankrijk,  de snoeiharde begrotingspolitiek voor overheidsaanwervingen zal ook gelden voor wallonië en brussel. Nu al heeft de intern zwaar verdeelde Waalse regering alle moeite van de wereld om haar begroting rond te krijgen.

Bij de Waalse PS stijgt de nervositeit. Niet door de peilingen, maar door het besef dat de 7de noodgedwongen staatshervorming er wel eens sneller zal aankomen dan verwacht.

En naar goede socialistische gewoonte wordt de propagandamachine in werking gezet, nergens hoort men nog Vlaanderen, noch in de media, noch door de politiekers, noch bij manifestaties aan de belgische kust en elders, alles is belgisch, alles wat leuk en tof is krijgt het etiket belgisch .
De goedweershow, met de belgische rode duivels, de belgian Lions, het nieuw belgisch koningspaar, een nieuw belgisch voetbalstadion, samengaand met de belgische verkiezingen moet er voor zorgen dat de nefaste politiek van di Rupo en de Vlaamse verraders vergeten zal zijn.

Hop naar het volgende belgisch Marshallplan. Arm Vlaanderen.