Overdracht gezondheidszorg in Brussel gaat volledig verkeerde kant op

 Vlaams Belang roept Vlaamse institutionele partijen op een halt toe te roepen aan uitverkoop van Brussel aan Wallonië

 Op 6 juni werd triomfantelijk meegedeeld dat de overdracht van bevoegdheden in het kader van de zesde staatshervorming volledig was afgerond. Dat was evenwel niet helemaal zo. Langs Franstalige kant moesten nog een aantal knopen worden doorgehakt over de vraag aan wie de overgedragen bevoegdheden inzake gezondheidszorg en bijstand aan personen zouden worden toevertrouwd.

Zou dat de Franse Gemeenschap zijn, zowel in Wallonië als in Franstalig Brussel? Of zou de Franse Gemeenschap haar nieuwe bevoegdheden overdragen aan enerzijds het Waalse Gewest en anderzijds de COCOF (Franse Gemeenschapscommissie) en de GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) in Brussel?

Eind vorige week hebben de Franstalige partijvoorzitters deze knoop in alle stilte doorgehakt, zo kon worden vernomen in Le Soir van dit weekend. De oplossing die uit de bus is gekomen, is dramatisch voor de Brusselse Vlamingen en voor de band tussen Brussel en Vlaanderen.

De Franstaligen hebben immers beslist om zo goed als alle bevoegdheden inzake gezondheidszorg en bijstand aan personen over te dragen aan enerzijds het Waals Gewest en anderzijds in Brussel aan de COCOF en vooral de GGC (350 miljoen van de 450 miljoen euro). De grote adder onder het gras is evenwel dat zij eveneens hebben beslist dat er voor deze materie een grote stroomlijning zal worden doorgevoerd tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de COCOF en zo mogelijk ook de GGC. Er komt een decreet Wallonie-Bruxelles om de gemeenschappelijke principes te formuleren, er komen geregeld gezamenlijke coördinatievergaderingen tussen de Waalse en Brusselse ministers, er wordt een alarmbelprocedure ingesteld om elke afwijking in beleid te vermijden enz.

De Vlamingen hebben inzake de overdracht van deze bevoegdheden al ferm geblunderd door toe te staan dat heel wat bevoegdheden in Brussel naar de GGC gaan en niet naar de Gemeenschappen. Daardoor verliest Vlaanderen immers elke zeggenschap over deze materies in Brussel en wordt de band Brussel-Vlaanderen doorgeknipt.

Met wat de Franstalige partijvoorzitters nu voorstellen, wordt de schade nog veel groter. Als de Vlamingen effectief meestappen in dit verhaal, betekent dit de consecratie van de Fédération Wallonie-Bruxelles en komt Vlaanderen er in Brussel niet meer aan te pas. De voorziene integratiemechanismen binden de GGC immers met handen en voeten aan het Waalse beleid. Het Vlaams Belang roept de partijen en elk van de parlementsleden van de institutionele meerderheid op om zich hardnekkig tegen dit scenario te verzetten. Doen ze dat niet, dan is de uitverkoop van Brussel, inclusief de Brusselse Vlamingen, aan Wallonië definitief beklonken.

Senator Bart Laeremans
Dominiek Lootens
Brussels parlementslid