Ook Nederland lijdt onder nullenzenders

De officiële, door de bevolking betaalde, zenders zijn zowel in Duitsland, G.B., Frankrijk, Oostenrijk, Zweden… en het land b in hetzelfde bedje ziek. Zij zenden slechts hun mantra uit. Pölitiek-correct, gestuurd, gemanipuleerd, verzwegen of gewoon bijeen gelogen, verpakt in het journaal, in duidings-, in zgn. amusements- of wetenschappelijke programma’s, in debatten en zelfs in documentaires.