Onderzoek stembedrog Oostenrijkse presidentsverkiezingen

Oefende het ministerie van binnenlandse zaken druk uit om verkiezingsomslagen onwettig voortijdig te openen?

Wenen en omgeving:

Al bij de eerste dag van het onderzoek naar verkiezingsbedrog bij het Grondwettelijk Hof kwamen opvallende wetsovertredingen aan het licht bij de telling der briefstemmen.    Waar er initieel vanuit gegaan werd dat de districtsoverheid op eigen houtje de voorschriften aan de kant geschoven had, bleek dinsdag uit getuigenissen dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken eventueel zelf hiervoor instructies gegeven had.

De FPÖ-bijzitster was stomverbaasd toen zij op maandag om 9 uur, bij het begin der telling der kiesbiletten, moest vaststellen dat alle omslagen al open gesneden waren en de omslagen met stembiljetten eruit genomen en op een grote hoop lagen.  Ook deze waren gedeeltelijk al geopend.  Zij getuigde: door het zgn. ‘voorsorteren’ en openen der stembiljetomslagen werd ook de deur naar verkiezingsbedrog geopend. 

Ze heeft hierover onmiddellijk gecommuniceerd, vooral omdat het open snijden van de kiesbiljetten tijdens de eerste ronde van de presidentsverkiezingen wel degelijk, zoals wettelijk voorgeschreven,  in aanwezigheid van de volledige kiescommissie gebeurde.  De voorzitter deelde haar mee dat het Ministerie van Binnenlandse zaken druk uitgeoefend had omdat er tegen 16 of 17  uur een resultaat moest voorliggen.  En dat zou in het resp. district bij het grote aantal stembiljetten (bijna 11.000) niet mogelijk geweest zijn.

Robert Stein, die bij het binnenministerie de leiding heeft over federale verkiezingen, komt nu zelf in nauwe schoentjes.  Hij had na vaststelling van de eerste onregelmatigheden in de districten, bij de procureur klacht ingediend.  Als blijkt dat de telbureaus gehandeld hebben op aandringen van hetzelfde binnenministerie…  En surplus mag hij vragen stellen tijdens het onderzoek aan getuigen.  Maar zelf mag hij – voorlopig – niet optreden als getuige…  Alsof de dekseltjes niet mogen gelicht worden…

Eerder gebruikelijk

Een vervanger-districtsverkiezingsleider bevestigde de druk.  Een bijzitter der Groenen ziet het enigszins anders:  druk uit het binnenlandministerie zou ‘eerder gebruikelijk’ zijn in het district, omdat er veel stembiljetten zijn.  Persoonlijk heeft hij dit niet vastgesteld, maar de ambtenaren hebben dit telkens weer gerapporteerd.

Ook in Hermagor, Karinthië, werden de stembiljetten zonder de aanwezigheid van de bijzitters geopend.  En daar kan men zich niet verschuilen achter de ‘tijddruk’, want het ging hier om slechts 1700 stembiljetten.  De voorzitter van het telkantoor rechtvaardigde zijn actie omdat er in het verleden nogal eens bijzitters niet opdaagden en er een beslissing van de kiescommissie hieromtrent voorhanden zou zijn.   Of ‘voorbereidende werken’ in deze omvang ermee bedoeld waren is uiterst twijfelachtig.  Paraplu werd open getrokken.

Unzensuriert

 

 

4 gedachten over “Onderzoek stembedrog Oostenrijkse presidentsverkiezingen

 1. Beste golfbrekers
  Nog steeds is het mijn overtuiging dat in “A” ten tijde van Janssen gefraudeerd is.
  Toestanden gezien.

 2. Ik kan maar niet begrijpen waarom onze correcte partijen zo tegen het VB zijn . Ik vergelijk het met een iemand die op het punt staat om te verzuipen en die vecht voor zijn leven . Het VB gooit een reddingsboei en hij weigert met opgestoken middelvinger . Hij verzuipt nog liever !

 3. De Oostenrijkse presidentsverkiezingen van enkele weken geleden :

  nog voor de volledige telling van de stembiljetten een feit was, hebben alle media en alle officiële instanties vrolijk verkondigd dat de FPö op kop lag maar dat de stembiljetten die per brief verstuurd werden zeer vermoedelijk de balans in het nadeel van de FPö zou doen omslaan.

  Het is nu bewezen, en velen onder ons gaven toen reeds in die richting commentaar, dat er een schandalige kiesfraude aan de gang was.

  Een fraude op dergelijke schaal kan onmogelijk door één persoon gepleegd worden. Er moeten dus organisaties achter zitten hetzij uit burgers hetzij uit ambtenaren, en breed in de rug gesteund door alle poco-media.

  Het zou mij echter ten zeerste verwonderen dat één of meer politiek correcte collaborateurs uit die maffiabende ooit voor een rechter zullen dienen te verschijnen. De toon wordt nu reeds gezet dat een ambtenaartje dat wellicht dicht bij zijn pensioen staat de zotskap zal dragen, en dat ALLE andere medeplichtigen en vooral de opdrachtgevers buiten schot zullen blijven.

  En daar zit het nu eigenlijk:
  ALLE collaborateurs aan deze schandelijke verkiezingsfraude zullen nooit voor hun verantwoordelijkheid geplaatst worden, ze zullen lustig nieuwe systemen op de rails zetten om toch maar de democratie weer eens de nek om te draaien.

Reacties zijn gesloten.