Omgekeerde wereld

Een Syrische TV-zender geeft aandacht aan het vluchtelingenprobleem in het land b. Los van het feit dat wij in vergelijking met de Syrische bevolking in welvaart leven, is het zowel een merkwaardig als toe te juichen feit dat men in Syrië er aandacht aan geeft.

  • Merkwaardig omdat 1) zij zelf wel andere katten te geselen hebben en omdat 2) men ervan uitgaat dat we wel degelijk meer dan genoeg plaats hebben om alle sukkelaars een goed leven te bieden.
  • Toe te juichen: omdat men dan hopelijk minder geneigd zal zijn hierheen te trekken.

Bijhorende tekst:

In een van de hoofdsteden van de wereldpolitiek, vlakbij het hoofdkwartier van de Europese Commissie, de NAVO en anderen, brengen honderden asielzoekers hun nachten zonder onderdak door in de straten van Brussel, onder het voorwendsel dat er geen plaatsen zijn in opvangcentra in België .