Nieuwjaarswensen

Vlaamse beelden (Frans Nijs)

‘k Wens u dit, en ik zie het naken,
‘t Onheil zal aan ‘t einde raken,
‘t Duistere wordt nog eenmaal klaar … Telgen uit de Vlaamse streken
En we wensen ieder van u
een heilrijk jaar!

Vlaamse telgen, taalgenoten
Hoe miskend en verstoten
Als Griezels verweten hier en daar… We willen u nu allen groeten:
En we wensen ieder van u
een gelukkig jaar!

Maar U niet valsaards die de natie
Slechts uit winst en speculatie,
als een onverzaad barbaar
zou verraden en verkopen
om uw schatten op te hopen.

We wensen u een ellendig jaar!

Noch aan u, die ons wetten
Taal en zeden komt verpletten
Met de Gallomanen schaar
En het Vlaamse volk zou kelen
Om ‘t verfranste hof en vreemden te strelen

We wensen u een ellendig jaar!

Flandria Nostra