9 gedachten over “Nieuwjaarstoespraak Merkel

 1. Met Arabische ondertitels! De nieuwe taal in D! Weg met dat ellendige duits! Doet teveel aan de nazi’s denken!

 2. Als de Frankfurter Allgemeine nu ook onze richting uitkomt heeft het protest zijn nut bewezen. Rainer Hank schrijft in de krant op 20.12.2015 over de invasie van vluchtelingen en gelukzoekers.

  ‘ob Euro-Rettung oder Flüchtelingshilfe: das Recht wird gebrochen, um den Traum grenzenloser Solidarität zu verwirklichen. Dabei sind Grenzen für eine offene Gesellschaft unverzichtbar.’
  (of euro-redding of vluchtelingenhulp het recht werd gebroken om de droom van een grenzeloze solidariteit te verwezenlijken. Daarbij zijn grenzen in een open maatschappij onontbeerlijk)
  Het jaar 2015 zal als een verkrachting van het recht de geschiedenis ingaan, gaat hij verder en Maastricht, Schengen, Dublin, drie onschuldige namen van steden staan symbool voor het falen van de rechten in Europa.

  Het is een hele boterham die Hank schrijft, misschien kan de redactie het artikel afdrukken of ik kan er een verder samenvatting van geven?

 3. Vervolg en samenvatting van het artikel in Frankfurter Allgemeine:

  Alle Menschen werden Brüder???

  Waaraan moeten wij ons nog vasthouden wanneer we ons aan het recht niet meer kunnen vasthouden?
  Als midden augustus aan Griekenland een derde hulppakket van 86 miljoen euro werd toegestaan, werd opnieuw een bedrieglijke vrede (tijd kopen) met een vergrijp tegen het geldende recht betaald. Fiscale solidariteit is naar de geest en de letter van het Verdrag van Maastricht verboden. No bailout heet het gebod. Dat interesseert de Europa redders niet, ze winden zich er niet eens over op.
  In slechts 5 van de 19 eurostaten (het zijn de 5 kleinste (Estland, Letland & Co) ligt vandaag de schuldenquota onder de door Maastricht toegestane 60%. Griekenland blijkt 177% te hebben, Italië 134% en Duitsland 76%. Allemaal verboden.
  Dat de Europese centrale bank verenigd met een rij nationale banken tegen haar mandaat in, de grens van haar staatsfinanciering al lang overschreden heeft behoort eveneens tot de dagelijkse recht verkrachtingen.

  Europa wordt niet meer door het recht geïntegreerd maar door de schending van het recht, men moet dit als een teken van verval duiden.
  De crisis in Europa resulteert niet uit een overtrokken maar uit een ontoereikende trouw aan het recht. Wie dit aanklaagt wordt als een muggenzifter bespot of erger nog met een schouder ophalen weggezet.

  Schengen is tot een schandvlek verworden.
  Door de vlucht van honderdduizenden naar de EU krijgt de maatschappij nogmaals een kwijting voor het schenden van het recht.
  Het Dublin verdrag heeft zich als onbruikbaar bewezen en dit niet pas sinds de aanstorm van zovelen maar reeds in 2011 verwees het ministerie voor migratie en asiel het Dublin verdrag al naar de prullenmand door hen die aankwamen niet meer naar het land van aankomst, in dit geval Griekenland, terug te sturen omdat Griekenland de mensenrechten niet in acht zou nemen. Daarmee ontviel reeds toen voor Griekenland de stimulans om de controle ernstig te nemen. Economen noemen dat Moral Hazard.

  Met een blik op de buitengrenzen is het Schengenakkoord een schandvlek geworden. Haar filosofie bestaat erin het beschutten van de binnengrenzen af te bouwen als de buitengrenzen versterkt worden. De afbouw van de binnengrenzen heeft plaats gevonden, maar de buitengrenzen zijn lek omdat de staten met die opgave overbelast zijn. De Schengen-deal is meer dan mislukt.

  Dan zijn er de uitzonderingsgevallen. We maken die tot regel zonder de noodsituatie te moeten verklaren. Hem verklaren zou een krenking van het taboe zijn zegt de Keulse staatssecretaris Otto Depenheuer. De voorzorgsmaatregel in verband met een uitzonderingstoestand door een noodsituatie wet is in de zestiger jaren door een brede linkse politieke beweging bekampt tot op het bot. Dus mag de noodsituatie officieel niet. Daarom wordt hij nu gewoon door het lot beslist. Het recht waaraan ook de politiek zich dient te onderwerpen is vervangen door wanorde.

  Het volk wordt overigens niet goed behandeld. Noch over de Euro miljoenen, noch over de vluchtelingenhulp waagde men het, het volk te bevragen.
  Delen van het volk voelen zich ‘heimatlos’ en gemarginaliseerd en de schending van het recht werd een permanente regel.

  De Euro- en migratiecrisis zijn verbonden. Beide rechtsschendingen hebben niet alleen een tijdelijke maar ook een logische verbinding. Geldpolitiek en migratie politiek versterken de illusie van de grenzenloosheid. Mario Draghis ‘whatever it takes’ is zijn onbegrensd ondersteunen van de Euro, de monetaire pendant van de migratie economie, een verondersteld, onbegrensde opname capaciteit van Europa voor vreemden zonder ‘obergrenze’. Onbegrensd kan alleen het bereid zijn tot het geven van hulp zijn en niet de daadwerkelijke hulp. Zelfs de nog nauwelijks de overziene redding miljarden met haar vele nullen zijn op hun einde.

  De utopie van het volkomen ontgrendelen van de staten is de grote illusie van de universele idee. Schillers ‘Alle Menschen werden Brüder’. Intussen begint de eerste wereld te vrezen voor de gevolgen van die idee.
  ‘We kunnen niet iedereen liefhebben’ zei de kerkvader Augustinus en Schiller dacht bij het dichten van zijn Ode an die Freude niet aan de broeders van over de Bosporus en de Middellandse zee. Hij definieerde het duidelijk: Brüder, gält es Gut und Blut.

 4. p.s. voor hen die minder vertrouwd zijn met het Duits, met: Brüder, gält es Gut und Blut bedoelde Schiller dat diegenen broeders zijn die onze bodem en afkomst (bloed)delen.

 5. ‘We kunnen niet iedereen liefhebben’ , dat denkt onze huidige kerkvader, Antichrist Fransiscus, nog steeds. Maar hij bedoelt: laat ons alleen de indringers liefhebben, en de autochtonen niet meer, tenzij de marginalen onder hen.

 6. Nog een andere analyse krijgt men van :
  https://www.unzensuriert.at/content/0019582-Philosoph-Ruediger-Safranski-analysiert-Angela-Merkels-infantile-Asylmoral
  Kan echter geen citaat bijvoegen(kopiëren van de tekst is niet mogelijk).
  Wat echter Hank en ook Safranski niet vermelden, is dat deze vreemdelingeninvasies, het gevolg zijn van een monsterachtige samenzwering, waaraan meegewerkt wordt door “verraders” à la IM Erika.
  Deze samenzwering betreft ook de EUSSR, de euro.. de georganiseerde misdaad, de drugs …!!!

Reacties zijn gesloten.