Nieuwe leerlingen in Franse basischool

Een klasje van een basisschool moet op bevel van het Ministerie van Onderwijs gesloten worden. De ouders protesteren. Daar men ervan uitgaat dat de Franse overheid de burgers als volgzame schapen beschouwt, neemt men die beslissing op de korrel.

Gisteren hebben zich 15 schapen aangemeld om ingeschreven te worden in de basisschool van Crêts-en-Belledonne (Isère).

https://twitter.com/i/status/1125792961579630593

De school had in maart vernomen dat één der 11 klassen zou moeten gesloten worden omdat er een lichte daling van het aantal leerlingen vastgesteld werd: van 266 naar 261. Een beslissing die noch bij de ouders, noch bij de burgervader in goede aarde viel. Het gaat om een school voor leerlingen met ‘speciale noden’, die sowieso al het resultaat is van een fusie tussen de gemeenten Saint-Pierre-d’Allevard et Morêtel-de-Mailles.