Mogen we dit decadent noemen?

Bekijk nu deze beelden:

Kishore Mahbubani, permanent vertegenwoordiger voor Singapore bij de VN: “There are no homeless, destitute or starving people (… in Singapore)… Poverty has been eradicated” (Vert.: “Er zijn geen dakloze, behoeftige of hongerige mensen in Singapore… Armoede werd uitgewist”)