Merkel krijgt haar zin

Blijkbaar worden er meer ‘vluchtelingen’ door andere EU-lidstaten naar Duitsland doorgeschoven dan omgekeerd.

In Duitsland werden wereldwijd de meeste asielaanvragen ingediend.