Manifest van Ventotene

Afbeeldingsresultaat voor isola ventotene

Bovenstaande lezersbrief, gepubliceerd in AD, n.a.v. de samenkomst van ‘dé drie grote EU-landen, Duitsland, Frankrijk, Italië’ trok onze aandacht.  Wie meer wil weten over de verwijzing naar het Manifest van Ventotene, kan zich in onderstaande literatuur verdiepen.  Ondanks de aankondiging in het EU-Parlement dat het in 23 talen vertaald werd, zijn wij er niet in geslaagd deze in het Ned. op te snorren.  Bruggetjes naar de Ned. versie zijn inactief (  Bv. https://nl.wikipedia.org/wiki/Ludo_Dierickx)

De verwijzing naar de eerste paragraaf luidt (onze vertaling uit het Duits):

“1) Er werd hetzelfde recht van alle naties erkend onafhankelijke staten op te richten.  Elk volk, gekarakteriseerd door  etnische, geografische, taalkundige en historische kenmerken, zou in dit, volgens haar politiek-ideologische zelf verwezenlijkte staatkundig wezen, het geschikte instrument vinden om haar behoeftes op de beste manier en onafhankelijk van vreemde inmenging te kunnen bevredigen.”

http://www.ad.nl/buitenland/leiders-eu-bespreken-problemen-op-symbolische-plek~a72d87a6/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Altiero_Spinelli

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=nl&type=IM-PRESS&reference=20090302STO50563

 Europa Nu

Maar in het manifest staat ook:

“Eerste taak, zonder dewelke vooruitgang slechts een illusie zal zijn, is de definitieve opheffing van nationale grenzen die Europa verdelen in onafhankelijke landen.”

en nog veel meer dat de rode loper moest uitrollen naar de EUSSR…

 Bekijk deze video met Engelse teksten.

6 gedachten over “Manifest van Ventotene

 1. React publiceerde een artikel over de identiteit vernietigende door te voeren agenda van Soros.
  Zijn medewerkers langs Vlaamse kant zijn: Kathleen Van den Brempt, Annemie Neyts, Guy Vhstd en Mark Demesmaeker.

   • @ Redactie,

    soms geven jullie op één dag zoveel onderwerpen, zodat een normaal mens er het noorden bij kwijt raakt. De repliek op één van die onderwerpen gaat meteen ook verloren omdat er slechts 10 minder interessante reacties in het lijstje van de reacties kan verschijnen, zodat die ene interessante reactie verdwijnt omdat het getal 10 overschreden is.

    Ik heb voor het overige alle begrip voor het feit dat je pro-Israël bent, dat ontslaat je echter niet van de plicht om wat goede smaak aan de dag te leggen. Die video over ‘I love Israel’ is echt beneden peil. Het kleinste kind kan zoiets ineen flansen.
    Bij een ‘I love the Ijzerwake’ met zulke beelden haak ik gewoon af.

    • Het programma (soft ware) van deze blog heeft blijkbaar last van de warmte. Nadat ik twee reacties van jullie in ‘spam’ vond, is een antwoord aan jou van mij gewoon verdwenen. Ik herneem even in het kort:
     Kan aan het programma niets veranderen. Na jouw verzoek een hele tijd geleden, heb dit bij de programmeur nagevraagd. Trouwens, je vindt toch alle reacties terug bij het artikel in kwestie.
     Na jullie boeiende woordenwisseling over verschillende thema’s, plaatste ik een kort videootje, een knipoog. Niemand hoeft ernaar te kijken of het ermee eens te zijn. En ja, ik heb een boon voor Israël, bewondering voor hun levensdrang, hoe ze stand houden tussen niet bepaald vriendelijke buren. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik blind ben voor de machinaties van de haute finance, wat een ander paar mouwen is. En waarover we herhaaldelijk bericht hebben.
     En als we een beeldverslag van de IJzerwake vinden, zullen we die plaatsen. Hoogstwaarschijnlijk zal de maker wel over meer gezond verstand beschikken dan die de titel ‘I love…’ mee te geven. Maar ook dat valt buiten onze invloedssfeer.

     • @ redactie,

      zie de moeilijkheid. De enige oplossing zou zijn dat je bij Worldpress weggaat. In Duitsland heb je er zo een paar, daar verschijnen de reacties onmiddellijk en staat onder de tiende reactie: oudere. Je kan er dus in blijven scrollen. Vermits de commentaren niet op moderatie wachten, zijn de blogs en de ‘Schriftmeister’ veilig in Amerika en Engeland gevestigd.
      Hoe verwonderlijk het ook mag lijken, je vindt er botsende meningen, maar geen scheldpartijen noch scheldwoorden of een hatelijke WIJ tegen ZIJ ideologie.

Reacties zijn gesloten.