Laat u geen klimaatschuldgevoel aanpraten

De klimaatsekte moet hiermee toch met vragen zitten. Waren er enkele duizenden jaren geleden fabrieken, auto’s, vliegtuigen, kippen-, varkensmesterijen, hoge bemesting van landbouwgronden, energiecentrales op steenkool, gas…. Hoeveel mensen leefden er op aarde?

Als in de Alpen prehistorische zaken gevonden worden (U herinnert zich “Ötzi“, gevonden op een hoogte van 3210 m) dan is dit toch een teken dat het vroeger mogelijk was over de Alpen te geraken zonder dat sneeuw- en ijsbarrières dit verhinderden.

Een een nieuw onderzoek, gebaseerd op gevonden bisentbeenderen, bevestigde dat het enkele duizenden jaren geleden tot zelfs in het Romeinse tijdperk duidelijk warmer was op aarde dan nu het geval is. We citeren:

“[D]ie Buchengrenze, aber auch die Waldgrenze während der “Wisentzeit” (6.000 bis 1.200 Jahre vor heute) war viel höher und die durchschnittliche Sommertemperatur musste mindestens 3 bis 6 °C höher sein als heute. Bemerkenswert ist ein palynologischer Befund (Ressl, 1980) aus der Schachthöhle Stainzerkogelschaft bei Lunz am See. In dem Schacht (1.463 m, siehe Tab. 3) wurden Reste von Wisenten gefunden. Der Ton mit einem Schädelfragment mit Hornkernen darin wurde palynologisch untersucht. Die dominierenden Pollen stammten von Erle (Alnus), Eiche (Quercus) und Linde (Tilia). Die Eichengrenze (Grenze zwischen kollinen und montanen Vegetationsstufen) liegt heute in den Nordalpen zwischen 400 und 800 Metern (Grabherr et al., 2004). Eichen (Quercus) in einer Höhe von 1.450 Metern vor etwa 2.000 Jahren weisen ebenfalls auf ein Klima hin, das etwa 4 bis 7 °C wärmer war als heute.

Wisenten voedden zich met planten en loofbomen, die vandaag slechts in de lagere gebieden groeien. Toen echter, ergens tussen 6000 en 1200 V.C., groeiden er ook bv. beuken en eiken tot ca. 800 m hoger dan nu het geval is. Daaruit kan men concluderen dat het toen ca. 4 à 7° C warmer was dan nu.

Groenland kreeg niet toevallig die naam. En de wijnbouw floreerde ver noordelijker dan nu.

Een ander onderzoek, gepubliceerd in het jaar 2011, ging nog ervan uit dat de temperaturen ca. 10.000 jaar geleden op de noordelijke helft van de wereldbol ca. 3 à 4,5° C (in juli zelfs tot 8,5° C) hoger waren dan nu. En dat allemaal zonder de 8 miljard CO2-producerende bevolking en industrie! Iets waar de klimaatfanatici toch eens zouden moeten over nadenken, vooral zij ons de levieten lezen met onheilspellende berichten over steden en dorpen die onder water zullen lopen door het stijgende zeeniveau. Wie bv. antieke opgegraven steden in Griekenland, Turkije en Italië bezoekt, vindt daar resten van oude havens en kaaimuren die nu ver in het binnenland liggen. Het zeepeil stijgt en daalt sinds duizenden jaren, zonder dat de mens hierop invloed had of heeft.