“Kopstukken”debat van het Liberaal Vlaams Studentenverbond

Politiek bedrijf je in de openheid en niet in de achterkamer

Lvsv Antwerpen1 oktober 2019  · 

Op dinsdag 1 oktober 2019 zijn we de 127ste dag na de verkiezingen van 26 mei 2019. Die verkiezingen hebben ons het volgende duidelijk aangetoond: de allergrootste partij uit ons land bestaat uit 1,25 miljoen niet-stemmers. Zelfs wanneer we alle centrumpartijen optellen of eender welke combinatie van coalities uitdenken: geen enkele optie heeft nog de nodige maatschappelijke draagkracht.Met andere woorden: 127 dagen geleden hebben de verkiezingen bewezen dat de particratie maatschappelijk compleet failliet is. De burger voelde zich zo ondervertegenwoordigd dat de proteststemmen alle richtingen uitschoten.

Als partijonafhankelijke, liberale studentenvereniging organiseren wij ieder jaar een groot debat waarbij de brede maatschappij, de student en de media de politiek als vanouds het vuur aan de schenen kunnen leggen. Zowel het academische niveau als de toegankelijkheid van ons debat liggen hoog en de maatschappelijke relevantie is altijd het ijkpunt. Wij voelen ons verplicht om de kloof tussen de politieke klasse en het volk te dichten.

Tijdens verkiezingsjaren staan de politici in lange rijen aan te schuiven voor een plekje op het maatschappelijke forum. Wanneer de verkiezingen gedaan zijn wordt datzelfde forum stiefmoederlijk behandeld. Verantwoording afleggen voor een nieuw beleid is natuurlijk niet even aantrekkelijk als het verkopen van het eigen partijprogramma.

Wanneer wij als jongeren al een jaar bezig zijn met een groot voorzittersdebat te organiseren, begrijpen wij natuurlijk dat er enige flexibiliteit vereist is bij het omgaan met partijvoorzitters die verschillende zware agendaverplichtingen hebben. Eens te meer wanneer deze moeten onderhandelen om een regeerakkoord rond te krijgen. Dat neemt niet weg dat het ongehoord is, wanneer een partij, in een tijdsgewricht zoals hierboven aangegeven, een week voor het debat de vertegenwoordiging in trekt zonder hiervoor een waardig alternatief aan te reiken.

Dit zou te begrijpen zijn wanneer de stakeholders in deze de informatie niet zelf moesten navissen.Het zijn niet alleen wij, het is een receptie, cateringteam, sponsorcontracten, minstens 750 aanwezigen, bundels flyers en posters, een hoog-technologische livestream alsook maandenlange inzet. De kostenraming is niet te overzien.

Als politici altijd zo omgaan met initiatiefnemers dan is het eigenlijk geen wonder dat België bijna op de rand van faillissement staat. Het gaat ons niet om de annulatie van één van onze debatten, het gaat ons om het gebrek aan degelijke open communicatie, de afwezigheid van de wil om zich te verantwoorden over nieuw beleid en de afwezigheid van de moed om degelijk oppositie te willen voeren.

Wat blijft er nog over van het principe van vertegenwoordiging en het dragen van een mandaat als men er zelfs niet meer in slaagt om in debat te treden voor de hogeschool- en universiteitsstudenten, de algemene media en de burgers in het algemeen. Het is natuurlijk logisch dat men belangen moet afwegen, maar als men als politieke partij er al niet in slaagt om gedegen met initiatiefnemende burgers te communiceren, dan heeft men nog niet veel gedaan met de luide boodschap van voorbije verkiezingen.

Daarom, beste partijvoorzitters en politici, verzorg uw contacten te midden van de mensen en kom uw eigen afspraken na. U heeft nu eenmaal niet langer de gratuite macht in handen. U moet er wederom, opnieuw, voor aan het werk. En vergeet niet: ‘Politiek bedrijft men in de openheid en niet in de achterkamer.’Namens het gehele LVSV Antwerpen bestuur Dixit: Manon Pellegrims – Voorzitter LVSV Antwerpen Aimé Schrauwen – Hoofdredacteur LVSV Antwerpen

De organisatoren van het debat konden uiteindelijk drie voorzitters strikken: Joachim Coens van CD&V, Tom Van Grieken van Vlaams Belang en Peter Mertens van PVDA. Aanvankelijk zouden ook Egbert Lachaert van Open VLD, Conner Rousseau van SP.A/VOORUIT en Meyrem Almaci van Groen deelnemen, maar zij zegden af. Rousseau liet zich vervangen door Kamerlid Melissa Depraetere, Open VLD koos uiteindelijk voor Vlaams fractieleider Willem-Frederik Schiltz en Almaci werd in extremis vervangen door Bodgan Vanden Berghe. N-VA vaardigde Kamerfractieleider Peter De Roover af. Moderator van dienst was politiek journalist Jan De Meulemeester. Herbekijk het integrale debat hieronder.

“Ik installeer de corona-app niet omdat ik geen vertrouwen heb in de Belgische staat. De staat moet zijn burgers vertrouwen en niet wantrouwen.” Dat zei Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken gisterenavond op het kopstukkendebat van studentenvereniging LVSV.