Kant zag 300 jaar geleden het levenslicht

De 300ste verjaardag van de Duitse filosoof Immanuel Kant zal op 22 april 2024 gevierd worden in zijn geboortestad, de Russische enclave Kaliningrad, het vroegere Königsberg.

“Wetenschap is georganiseerde kennis. Wijsheid is georganiseerd leven.”

Kant maakte zijn stad wereldberoemd. Er werd een Kant-museum in de Königsberger kathedraal opgericht. Heel de stad herdenkt in april zijn ereburger. Er staan lezingen, concerten, geleide toeristische stadbezichtigingen, conferenties… op het programma. Hoeveel buitenlanders aan de feestelijkheden zullen deelnemen? Veel zal afhangen van de toestand in Oekraïne. Nochtans worden wetenschappers uit binnen- en buitenland verwacht die meer over Kant willen te weten komen en de plaatsen zien waar hij gewoond en gewerkt heeft.

PAZ

Een terugblik in het verleden: toen Kaliningrad nog Königsberg was:

Polen wil de naam Kaliningrad niet meer gebruiken. De Poolse regering heeft Kaliningrad – hoewel het er geen zeggenschap heeft – herdoopt in Królewiec. Zij vindt dat de naam (Kalinin) onhoudbaar is omwille van zijn betrokkenheid bij de executie van Poolse militairen tijdens WOII.