Islamofobie, een aparte vorm van racisme

Marnixlogo“De Europese Unie moet islamofobie erkennen als een aparte vorm van racisme. Bovendien mag het dragen van de hoofddoek slechts in heel uitzonderlijke situaties worden verboden. Dat vindt de ENAR, het Europees Netwerk tegen Racisme. Het stelde vandaag zijn antiracismerapport voor. Daarin heeft het speciaal oog voor discriminatie van moslims.

Voornamelijk moslimvrouwen met een hoofddoek zijn het grootste slachtoffer van religieuze discriminatie. Zij zijn dubbel slachtoffer van discriminatie, op basis van geslacht én godsdienst”, zo luidt het. Het rapport haalt uit naar Nederland omdat daar “vele bedrijven de hoofddoek verbannen met een verwijzing naar gelijke rechten”. Polen en Spanje krijgen een veeg uit de pan “omdat vrouwelijke ambtenaren daar geen hoofddoeken mogen dragen achter de loketten.”

“In veel EU-landen maken vrouwen met een hoofddoek bijna geen kans op de arbeidsmarkt. Ook in het onderwijs worden moslims gepest of geweerd. In heel wat scholen is de hoofddoek verboden”, gaat het verder. “Niet enkel rechtse, maar steeds vaker ook mainstreampolitici hanteren gaan de islamofobe toer op”, zo luidt het nog.”

Wees gerust: dit is geen artikel van onze redactie, maar wel van de alleswetende, neutrale kwaliteitskrant, de Gazet van A.  Wij hebben er zo onze bedenkingen bij.

Dat die mensen onze cultuur en taal eens zouden aanvaarden in plaats van  ons hun  vreemde cultuur en talen op te dringen.

Mogen wij nog staan voor onze cultuur en onze waarden,  deze “hoog houden”, beleven en beschermen? Mogen wij dat nog “willen” of moeten wij als willoze wezens ons laten intimideren door een totalitaire ideologie die onze waarden, cultuur en samenlevingswetten afwijst? Mogen we de verschillen tussen beide culturen nog “benoemen” zonder dat dit als “islamofobie” bestempeld wordt? Wij zijn niet ziek en hebben geen fobie maar “zin voor realisme” en zien dat beide culturen regelrecht tegenover elkaar staan als water en vuur, als democratie tegen slaafse onderwerping.

En juist omdat wij dit laatste afwijzen en standvastig staan voor “onze waarden”, is de gebruikte uitdrukking “islamofobie” niets meer dan een vorm van geweld, toegepast door de zwakke islam-mens omdat hij “het” met het vermogen van het verstand niet kan halen, omdat deze waarheid hen ver overstijgt.

Marnix

Bron:http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid1354467/europa-moet-islamofobie-erkennen-als-aparte-vorm-van-racisme.aspx

 

7 gedachten over “Islamofobie, een aparte vorm van racisme

 1. Geweigerd door GVA . waarschijnlijk niet conform hun ideologie.

  De woorden van Nikolaas de Jong herhalend:

  “Wie links nog serieus neemt, zou oprecht gechoqueerd zijn door hun huidige houding. De Islamcritici hebben het immers niet slecht voor met de mensen, het gaat ons er net om, onvervreemdbare mensenrechten veilig te stellen, een “moreel Esperanto” te doen gelden in onze samenleving. Zou het niet prachtig zijn als Islamitische meisjes niet uitgehuwelijkt, en besneden, en wat niet meer moesten worden? Zou het niet prachtig zijn als de fascistische ethiek van de Islam, die zoveel leed aangericht heeft doorheen de eeuwen, voorgoed uit de wereld geholpen was? Beter Nederlandstalig onderwijs, het hoofddoekenverbod, en in het algemeen het elimineren van de achterlijke en onderdrukkende normen en waarden van de Islam, dienen toch maar een doel, dat de socialisten naar verluid ook altijd hoog in het vaandel droegen: de emancipatie van het individu, de opperste verwezenlijking van het verlichtingsideaal? Voor sommige socialisten, die oprecht in de ideologie geloofden, werd de Islam de test voor de praktische implicaties van hun leer: socialisme, dat zo prat gaat op humanitaire waarden, trekt in haar steun aan de Islam haar masker af: het kan de socialistische politici niets schelen of Moslims al dan niet de verworvenheden van de westerse beschaving mogen proeven, net zoals ze dat ook denken als het over de oorspronkelijke bevolking gaat. Ze zijn veel beter af met een gedweeë, uit te zuigen bevolking, en welke strategie is daarvoor beter dan een alliantie te sluiten met een springlevende totalitaire ideologie, nu het actieve communisme te zeer afgezwakt is? “

 2. Het is al te laat, veel te laat om een wal op te werpen tegen deze godsdienst van de vrede.
  Waar er ook ter wereld gevochten en gemoord wordt, telkens is de handtekening van de islam aanwezig.
  Nu , zo stelt men vast, worden in West-Europa “strijders” geronseld en op vluchten naar oorlogsgebieden gezet. Sharia-4 wordt met name genoemd.
  15-jarige kind-soldaten die zich bekeerden/ lieten bekeren, zitten tegen hun wil vast en worden gegijzeld. ( HLN.)
  Tot het hun beurt is om de 72 maagden te ontmoeten.
  De moskeeën schreeuwen moord en brand dat zij er niks mee te maken hebben.
  Is dit verweer terecht ? Of is men bang dat de publieke opinie (eindelijk) begint te kantelen ? De toekomst zal het uitwijzen.
  Ondertussen wordt er door de verlichte geesten in Brussel geblust met man en macht want ze verliezen , niet alleen met de begroting, de trappers.
  “De inlichtingsdiensten zijn er mee bezig”. “We zetten het op de agenda”.
  Het zal weer zijn zoals steeds:” Das haben wir nicht gewusst”.
  In Nederland weten ze meer, die zijn hun doden al aan het tellen.
  Islamofobie ? Als je kind gaar gestookt wordt om op vreemde grond gaan te sterven en er tegen zijn wil wordt vastgehouden. Vastgehouden door die mensen die menen in de naam van hun god te mogen spreken en met alle middelen die stem opdringen, dan krijgt ge meer dan een fobie. En ik vrees dat als die doos open gaat, dat het vuur ook hier wel in de pan zou kunnen slaan.
  Wie betaalt er dan de veerman ?

 3. “Heel veel hoofddoekdragers maken geen kans op de arbeidsmarkt”, en de conclusie die daaraan dan gepaard gaat is islamfobie of racisme.
  Mij lijkt het er eender op dat het kop vodje een ‘alibi’ is voor de ‘win of life’, waarvan discriminatie ver weg lijkt.

 4. RACISME ? ONZIN ! Het is pure politiek-correcte idiotie te stellen dat Mohamedanen een apart mensenras zouden zijn ! Er is objectief-correct een overduidelijk etnisch verschil constateerbaar tussen een Mohamedaan uit Java een één uit de Maghreb.
  Uiteraard ziet men dit niet met een politiek-correcte paardebril op of met een sossenrood monocle voor het LINKSE oog om per politiek-correcte tunnel visie naar de realiteit te kijken ! Hoeveel politiek benoemde gauchisten uit de C.G.K.R. stal zouden ook in dat ENRA gedoe subsidiegeld zwelgen ? Subsidie kraan dicht naar ALLE bevuilers van het Eigenvolks nest die een Christelijk-Humanistisch Europa willen verkloten tot een Kalifaat-Kolonie van Saoudie-Arabie, al of niet gesponsorde door die Sharia staat; wij laten de Sharia hier niet importeren NOOIT !

 5. Het cordon sanitair is ook een vorm van discriminatie en racisme. Maar dat wordt mede in stand gehouden door de rioolgazet van ‘t stad. Het ware beter dat ze op linker oever zich daar eens neutraal en objectief mee zouden bezig houden.

 6. De geschiedenis zal die ENAR en gelijkgestemden in de toekomst evenzeer vervloeken als de Nazi’s . Door plat op de buik te gaan voor een vreemde religie die door de eeuwen heen steeds de vijand was van zijn Katholieke concurent , openen zij de poorten voor “de nieuwe orde” . Kritiek uiten op die Islam hun leefregeltjes en barbaarse gebruiken wordt onverdraagzaam racisme genoemd . Wij moeten aanvaarden en dwingen ons steeds dieper en dieper te buigen . Ik ben echter de enige niet , die zich NOOIT zal onderwerpen aan middeleeuwse regeltjes. De bom zal ooit eens barsten en laat ons hopen dat Nostradamus gelijk krijgt . In een van zijn voorspellingen voorzag hij een oorlog tussen het Christendom en de Islam die uiteindelijk zou gewonnen worden door onze westerse beschaving , waardoor opnieuw een rustpauze voor vrede kan onstaan.

Reacties zijn gesloten.