Is Lego racistisch?

De in Oostenrijkse exodus levende Turken voelen zich bedreigd door Lego.  En of ze gelijk hebben.  Zou u uw kindjes willen laten spelen met een bouwset waarbij het paleis van Jabba, een personage uit Star Wars, enigszins aan een moskee herinnert?  Ik alleszins niet.  We worden al genoeg geconfronteerd met moskees allerhande.  Dat gaan we dan toch niet in huis halen om de onschuldige geesten te verzieken met een symbool van een totalitair wereldbeeld.

Da’s uiteraard niet de gedachtegang van de Oostenrijkse Ottomanen.  Hun cultuurgemeenschap draagt naar eigen zeggen de immense verantwoordelijkheid om geen negatieve invloeden in de huiselijke sfeer te laten doorsijpelen.  Zij eisen daarom een Europese speelgoed-vredesconferentie van alle actoren, zoals speelgoedfabrikanten, afgevaardigden van de verschillende geloofsgemeenschappen, NGO’s en overheid.  Ergens moet een lijn getrokken worden om geen “pedagogisch buskruit” in kinderhanden te laten belanden.

Niet alleen het uitzicht van de bouwset doet hen steigeren.  Ook de Star Wars films veroorzaken een golf van moslimverontwaardiging.  Zo is in het Arabisch de naam “Al Jabber” niet ongebruikelijk – vrij vertaald “de Almachtige” – en bijgevolg één der namen van de grote leider Allah.  Jabba (het filmpersonage) voelt zich tot humanoïde vrouwen (Nvdr: wezens die op vrouwen lijken) aangetrokken, “die, verkleed als oriëntaalse buikdanseressen, geketend op zijn schoot zitten terwijl hij de waterpijp rookt”.

De vertegenwoordigers van de Turkse belangen voelen zich zwaar beledigd: “Het is toch duidelijk dat men voor het personage van de lelijke, verschrikkelijke Jabba en heel zijn entourage zich bediend heeft van racistische vooroordelen en hatelijke veronderstellingen ten opzichte van oosterlingen, d.w.z. Arabieren, Turken en Aziaten.”  Kinderen kunnen zo de indruk krijgen dat “de islam een gewelddadige religie is en dat de Aziaten criminelen zijn”.

De woordvoerder van de Turkse cultuurgemeenschap waarschuwt ouders voor “onverantwoordelijke speelgoedproducenten”, die kinderen “tot mogelijke geestelijk gestoorde wetsovertreders en sociopaten, tot terroristen en criminelen, tot vreemdelingenhaters en racisten” maken.  Elke speelgoedproducent zou beter wat meer gevoel tonen en zich wijden aan de productie van “pedagogisch waardevol speelgoed”.

Dit is ook een boodschap aan de Europese politiek.  De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de EU mag men niet als een schouderklopje zien, maar eerder als een opdracht: “Daarom eisen wij een Europese speelgoed-vredesconferentie van speelgoedproducenten, staten,  geloofsgemeenschappen en NGO’s.  Kortom een dialoogconferentie, die slechts positieve daden als doel heeft”.

Oorlogsspeelgoed en “andere instrumenten waardoor kinderen op het verkeerde pad kunnen belanden” moeten derhalve verboden worden.  Speelgoed als de Lego bouwset  “Jabba’s Paleis” moet uit de handel verdwijnen.

Pedagogisch verantwoord speelgoed bij de kameraden in Palestina

Floriaan Terbeke

Bron: Junge Freiheit

3 gedachten over “Is Lego racistisch?

  1. Goed bezig! Hoe meer van dergelijke belachelijke eisen er door de mohammedanen gesteld worden, hoe vlugger onze eigen mensen zullen beseffen dat een godsdienst als de islam hier eigenlijk niet thuishoort.

  2. Ik zie niet veel verschil tussen die pubers met oorlogwapens of hun volwassen broeders. Ze beschikken beiden over een minimum aan verstandelijke vermogens. Ze maken op mij geen enkele indruk , eerder wekken ze medelijden op. Ze zijn het gevolg van een onbestaande opvoeding enkel Allah en haat staan centraal in hun triestig bestaan van iets anders hebben ze nog nooit gehoord.

  3. Dat hun allereigenste profeet Mohamed een pedofiel was (zijn euh… vrouw was 6 jaar) stoort hun niet, maar Legoblokskes die eventueel in de verste verte wat op een moskee zouden lijken, wég ermee? Ik begrijp hen wel, het is toch ook zoooo’n vredelievende godsdienst.

Reacties zijn gesloten.