Is het leven duurder in Bru-Wal?

Hoe krijgt men dit uitgelegd?

Werklozen in Wallonië en Brussel krijgen hogere uitkeringen dan Vlaamse werklozen

In Wallonië zijn er meer mensen die van een uitkering genieten dan in Vlaanderen, zo blijkt uit cijfers die Vlaams Belang Kamerlid Ellen Samyn opvroeg bij minister Muylle. Het hoogste percentage uitkeringsgerechtigden vinden we dan weer terug in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar een werkloze ook nog eens jaarlijks meer dan 1000 euro meer krijgt dan een Vlaamse werkloze.

In 2019 waren er in het Vlaams Gewest 131.718 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (2.01% van de Vlaamse bevolking) tegenover 134.109 in het Waals Gewest (3.70% van de Waalse bevolking). Brussel spant procentueel de kroon: daar waren in 2019 63.533 uitkeringsgerechtigden, of 5.30% van de Brusselse bevolking.

Opvallend is het zeer hoge aantal personen dat na het beëindigen van studies een uitkering kreeg. Van alle uitkeringsgerechtigden in Vlaanderen is dat 11.51%, in Brussel 12.59%, maar in Wallonië maar liefst 30.54%.

Aan dit alles hangt natuurlijk een stevig financieel plaatje vast. Uit die berekening blijkt dat het opnieuw Vlaanderen is dat de rekening betaalt voor Brussel en Wallonië. Een uitkeringsgerechtigde werkzoekende in Vlaanderen mag rekenen op een gemiddelde van 10.743 euro per jaar (Vlaanderen ontvangt dus gemiddeld 216 euro per jaar per capita van de gehele Vlaamse bevolking aan uitkeringen). Een uitkeringsgerechtigde in Wallonië mag gemiddeld 11.285 euro per jaar op zijn rekening bijschrijven (of 417 euro per capita), en in Brussel lopen die bedragen op tot 11.830 euro – of 626 euro per capita.

Dit is het zoveelste bewijs dat Vlaanderen werkt, en Wallonië en vooral ook Brussel verteert, terwijl de Vlaamse werklozen het maandelijks met minder moeten stellen dan Waalse en Brusselse werklozen”, zo stelt Ellen Samyn (Vlaams Belang). Een Brusselse uitkeringsgerechtigde krijgt jaarlijks gemiddeld meer dan 1000 euro extra op zijn rekening. “Vooral het hoge aantal werklozen na studies in Wallonië moet zorgen baren naar de toekomst toe”, aldus nog Samyn. (…)