Is 0.32% representatief?

De Vlaams Belang Jongeren (VBJ) leggen zich niet neer bij het verkiezingsresultaat van de nieuwe Vlaamse Jeugdraad. Volgens VBJ-voorzitter Filip Brusselmans hebben amper 4.700 jongeren of 0,32 procent van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Op die manier zijn de verkiezingen volgens Brusselmans “allesbehalve representatief”. Hij dringt met de VBJ bij minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) aan op nieuwe verkiezingen.

Van 4 tot 19 november organiseerde de Vlaamse Jeugdraad nieuwe verkiezingen. Woensdag werden de zestien nieuwe adviseurs bekendgemaakt en voorgesteld in het Vlaams Parlement. Maar volgens de Vlaams Belang Jongeren was de opkomst te laag om te kunnen spreken van representatieve verkiezingen. Zo bracht volgens VBJ-voorzitter Filip Brusselmans maar 0,32 procent van de stemgerechtigden een stem uit. “Met zo een bezwaarlijk laag cijfer kunnen we ze allesbehalve representatief noemen”, aldus Brusselmans.

De Vlaams Belang Jongeren hebben al langer kritiek op de verkiezingsprocedure bij de Vlaamse Jeugdraad en herbevestigen nu hun “wantrouwen” in de Vlaamse Jeugdraad. De Vlaams Belang Jongeren gaat nu bij minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) aandringen op nieuwe verkiezingen.

Vlaams Belang Jongeren weigeren verkiezingsresultaat Vlaamse Jeugdraad te erkennen (msn.com)

Drie jaar geleden kaartte Filip Brusselmans reeds de eenzijdige vooringenomenheid én de gebrekkige verkiezingen van de Jeugdraad aan. Zonder succes, blijkt nu.