In de brievenbus

MM900285281[1]De reactie van Jean-Marie-Tyteca op “Van Vlaams Blok naar Vlaams Belang” nader bekeken    

Ik ben er zoals JMT van overtuigd dat de Vlamingen over het algemeen niet voldoende de bedoelingen van N-VA en in het bijzonder van Bart De Wever doorhebben.  Velen volgen hem in zijn zogenaamd confederalisme, zonder eigenlijk te beseffen waar het in feite om gaat. De Wever laat de kiezer daarover zolang mogelijk in het ongewisse.  Hij veinst de onafhankelijkheid maar spreekt het nooit duidelijk uit. Zijn confederalisme zou, volgens eigen zeggen, moeten uitmonden in onafhankelijkheid.  Dat verhaal slaat inderdaad aan. Het is tot nu zijn sterkte gebleken.

Langs de andere kant wil hij Vlaanderen samen met België laten verdampen in Europa.  Een goede verstaander heeft slechts een half woord nodig, maar in dit geval lijken weinig mensen zijn bedoelingen te verstaan.

Zou het zo zijn dat België in de EU verdampt dan is de schade voor Vlaanderen onherstelbaar. Zoals de zaken er nu voorstaan is zelfs de EU ten dode opgeschreven. En dagelijks ondervinden we dat de EU meer en meer van onze welvaart, bewegingsvrijheid en vrije meningsuiting afneemt. Als De Wever ons dan wil meenemen in die verdamping, is hij bewust de kiezer aan het misleiden. Dan wil hij gewoon verder doorgaan op het elan van zijn succes om zijn macht te bestendigen of zelfs nog uit te breiden.

Als Bart De Wever, zoals in de reactie van JMT wordt aangegeven, niet de bedoeling heeft om de transferts hoe dan ook af te bouwen of stop te zetten dan zou inderdaad het VB er goed aan doen dit aan de kiezer duidelijk te maken. De vraag is alleen; hoe bereikt het VB het voltallige kiezerskorps?

Wat de verklaringen van De Wever in de Franstalige media en de reacties van de Vlamingen in de (Nederlandstalige?) media betreft: deze verklaringen, in eender welke krant, worden niet aangehaald, noch de reacties. (graag aanduiden JMT)

Dat velen, die nu N-VA kiezen, een samenwerking met het VB willen, dat staat buiten kijf.  Men begint stilaan in te zien dat beide partijen afzonderlijk niet tot onafhankelijkheid zullen leiden. Bij het VB is dat wel duidelijk de bedoeling en, zoals JMT terecht opmerkt, bij zeer veel Vlamingen het verlangen. (Hoeveel Vlamingen zijn niet naar N-VA opgeschoven in de hoop op vluggere onafhankelijkheid?)  En verder treed ik JMT volkomen bij, dat wanneer het VB het aan de kiezer weet duidelijk te maken, kunnen de resultaten niet uitblijven.

De vraag is nogmaals HOE? Van de pers hoeft men niet direkt medewerking te verwachten. Een softere aanpak zoals Ludo suggereert? Misschien. Maar gezien de media en het regime één koek van dezelfde deeg is, zal ook dat weinig zoden aan de dijk zetten, vrees ik. Maar zeker het overwegen waard. Ook ‘Walter’ heeft het juist voor waar hij zegt dat mond aan mond de beste reclame is. Maar dat heeft niet het voordeel van de grote bereikbaarheid en snelheid. Maar door de jaren heen is het bewijs van efficiëntie wel degelijk bewezen. Daarvoor verdienen de militanten zeker een bedank en een pluim.

De vlieg