Het land b zorgt voor zijn onderdanen

MM900236531[1]1.800.000 personen krijgen een verhoogde terugbetaling van ziektezorgen, goed voor 8.8 miljard euro uitgaven per jaar.  Terecht of niet?

Van 2008 tot 2011 kregen elk jaar 50.000 tot 80.000 personen verhoogde terugbetalingen van ziektezorgen zonder dat ze er recht op hadden. Van terugvordering van ten onrechte betaalde prestaties is nauwelijks sprake en het recht op de verhoogde tegemoetkoming blijft vaak nog een jaar ten onrechte doorlopen.

Personen met een laag inkomen hebben recht op een hogere terugbetaling van hun geneeskundige zorgen. Zo krijgen ze een verhoogde terugbetaling voor raadplegingen bij een dokter, geneesmiddelen en hospitalisatiekosten. Alles samen gaat het om ruim 1,8 miljoen personen, goed voor 8,8 miljard euro uitgaven per jaar.

Nu blijkt dat jaarlijks tussen de 50.000 en 80.000 personen ten onrechte de verhoogde tegemoetkoming genieten. De huidige aanvraagprocedure zet de deur wijd open voor misbruik. Om het recht op verhoogde tegemoetkoming te openen, volstaat het om met een verklaring op eer naar je ziekenfonds te trekken. Controles op basis van gegevens van de fiscus gebeuren pas 2 jaar later. Geld dat je dan ten onrechte zou hebben gekregen wordt niet teruggevorderd.

Echt verwonderd over deze cijfers moeten we dan niet zijn. Elk jaar worden alle rechthebbenden onderworpen aan een systematisch controle, op basis van gegevens van de fiscus. Dat betekent dat je om te beginnen 2 jaar achter de feiten aanholt. Maar nog erger is dat de fiscus of het RIZIV nooit zeker zijn dat ze over alle gegevens beschikken. De overheid beschikt bijvoorbeeld niet over gegevens van buitenlandse inkomsten die hier niet worden belast. Zelfs kadastrale gegevens worden tussen de verschillende administraties niet altijd doorgegeven. We mogen er dus van uit gaan dat het in realiteit nog een stuk erger is dan wat de cijfers doen vermoeden.

Een sluitende controle is vandaag onmogelijk: zelfs nadat aan de hand van de systematische controle wordt vastgesteld dat iemand onterecht een verhoogde tegemoetkoming krijgt, blijft die tegemoetkoming soms nog 3 jaar verder lopen.                De reglementering vandaag voorziet echter het recht nog tot minstens het eind van jaar volgend op het jaar waarin de controle werd uitgevoerd, blijft verder lopen. Soms zelfs tot het einde van het derde jaar dat volgt op het jaar waarin de vaststelling werd gedaan. Behalve in geval van aantoonbare fraude, wordt er niets teruggevorderd.

Het aantal mensen dat de gunstregeling geniet is, in verhouding tot de bevolking, hoger in Wallonië (36%) en veel hoger in Brussel (47%) dan in Vlaanderen (17%).

Bron: Laurette Onkelinx,Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van het land b.  Voor haar fans plaatsen wij hier een foto van deze dame die illustreert dat vakkundigheid perfect gecombineerd kan worden met charme.