Het land b is de risee

knipoogBelgian solutions

Op de sociale media hebben ze het humoristische karakter van het land b ontdekt.  Goed voor enkele dagen grijnslachen met dit land dat niet het mijne is.

Foto: What came first the path or the wall????Leefdaal, Bertem

Leefdaal, Bertem. Wat was er eerst?

1 gedachte op “Het land b is de risee

 1. Het is een toestand om niet mee te lachen. Gezien de inplanting van de palen , de zebrapaden en de hoek van het gebouw, gaat het hier om een gevaarsituatie.
  In geval van een ongeval kan de gemeente en meer bepaald de burgemeester, aansprakelijk gesteld worden, cfr de Nieuwe Gemeentewet.
  Het komt er met een dergelijke situatie op aan, de gemeente schriftelijk bij aangetekend schrijven, in gebreke te stellen. Dit geldt ook voor de politie, die in eerste instantie de nodige veiligheidsmaatregelen moet nemen, en de plaats maar mag verlaten als alle gevaar geweken is cfr de Wet op het politieambt.
  Wat doen de oppositiepartijen in de desbetreffende gemeente???
  Wat doen de bewoners van het betrokken gebouw, om te voorkomen dat hun verantwoordelijkheid in het gedrang komt bij een ongeval???
  Zoals met tal van andere problemen zit men te kankeren, maar wat men moet doen, wil of durft men niet.
  Ik verwijs naar regelmatige overstromingen op tal van plaatsen… waar de gemeentelijke overheden in gebreke blijven..
  Cfr het burgerlijk wetboek, moet hij die aansprakelijk is voor de schade er ook financiëel voor opdraaien, in zoverre er een oorzakelijk verband is tussen de fout en de schade!!!
  Het vraagt natuurlijk durf om de dorpspolitiekers aan te pakken, zeker als men ze nodig heeft of gehad heeft, om het “een en het ander te regelen waarbij er dan “geklapt” wordt…!!!
  Of anders gezegd : het “klootjesvolk” in al zijn glorie….!!!!

Reacties zijn gesloten.