Het geheime wapen van de Syrische kerk

Tieners bij het geloof betrekken en hen maatschappelijk activeren. Het is voor veel kerken een uitdaging. Kerken in het door oorlog verscheurde Syrië ontdekten dat het vormen van scoutinggroepen een belangrijke rol kan spelen. Open Doors ondersteunt dit hoopvolle werk, onder meer in Aleppo.
Scouting vind je overal ter wereld. Maar in het Midden-Oosten gebeurt iets bijzonders. In landen als Syrië, Irak en de Palestijnse gebieden worden veel groepen gevormd door kerken. Daarin gaat het niet alleen om de natuur onderzoeken, goede daden verrichten en samen plezier hebben, het is ook de plek waar tieners de Here Jezus leren kennen. Lees verder…