Het Communautair Alfabet

Wie zijn in dit land de grote sponsors van ons socialezekerheidsstelsel? De federale overheid wil daar geen regionale cijfers over beschikbaar stellen. Maar er zijn wel enkele schaarse indicatoren die de trend op dat vlak kunnen weergeven. Zoals bv. de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. In 2019 was die goed voor 1.2 miljard euro. Wie zijn daarvan de grootste financiers?

  • Het zijn de Vlamingen. Zij betaalden daarvoor per inwoner 119.70 euro.
  • De gemiddelde Waal bracht niet meer dan 96.46 euro in het laatje.

Bron: Het Communautair Alfabet, Barbara Pas