Het Communautair Alfabet

Een overheid die meer uitgeeft dan zij inkomsten binnenkrijgt, maakt schulden. In België is dat fors het geval. De totale Belgische staatsschuld (federaal, deelstaten, andere overheden) bedraagt in juni 2022 niet minder dan 569.5 miljard euro. Daarvan 471.6 miljard euro voor rekening van de federale overheid en 82.2 miljard euro voor rekening van de deelstaten.

Staatsschuld jaar 2022:

  • Per Vlaming: 4.408 euro (Vlaamse Gemeenschap/Gewest)
  • Per Waal: 8.998.95 (Franse Gemeenschap/Waals Gewest)
  • Daar bovenop: de federale schuld: 40.710 euro per inwoner.

Bron: Het Communautair Alfabet, Barbara Pas