Eén gedachte over “Hersengymnastiek

 1. Intussen is het oudste beroep ter wereld ook figuurlijk plat gelegd, een wapenfeit waarin slechts zeer weinigen in het verleden geslaagd zijn. De politieke prostitutie daarentegen draait op volle toeren.
  Dat een Minister van Justitie zich verlaagt tot een dergelijk klucht tart alle verbeelding, via dit bezoek aan een atelier waar mondmaskers worden genaaid, en wij dus ook, bij manier van spreken. De beelden waren ook te zien op de webstek van HLN !!! We hadden reeds vroeger een keizer koster en nu ook blijkbaar nog een (nep)keizer – kleermaker.
  Heeft die niets anders te doen. Bij deze griepepidemie gaat het vooral om een monsterachtige samenzwering op wereldniveau, met behulp van (loge)verraders in alle geviseerde landen. Er is diengaande voldoende info op het internet , info die ook reeds ter kennis werd gebracht van de bevoegde instanties.
  In het voormelde geval gaat een Minister van Justitie over tot de daad, hij roept het college van Procureur Generaals bij een, en doet onderzoeken opstarten, ook naar de rol van de collaborateurs en verraders. Desgevallend kan hij gebruik maken van zijn positief injunctierecht. Ik laat het federaal parket en de OCAD buiten beschouwing gezien er daar importateurs van ISIS zitten.
  Afgezien van het voormelde: Wat hebben al die verantwoordelijken van ziekenhuizen, homes en zorginstellingen e.d. gedaan ? Een griepepidemie is immers een terugkerend fenomeen. Werden er voorzorgen getroffen ? Werden rampenplannen opgesteld?. Werden problemen gemeld aan de bevoegde overheidsinstanties ?? Wat was desgevallend de reactie ??
  In de industrie dient de werkgever in te staan voor de veiligheid van het personeel, via veiligheidsvoorschriften, beschermmateriaal .. cfr het ARAB. Bedrijven die vallen onder Seveso dienen te voorzien in rampenplannen e.d.
  Zelfs de overheid is uitgerust met een infrastructuur en duizenden tonnen zout om de wegen vrij te maken bij sneeuwval en ijzel !!
  Wat hebben al die bevoegde overheidsdiensten (federaal en gewestelijk) gedaan. Het probleem is hier dat aan de top politieke creaturen zitten, er geparachuteerd door hun politieke zetbazen, aan wie die creaturen dan ook schatplicht zijn. Het laatste wat dergelijke creaturen en zetbazen willen, zijn medewerkers die problemen komen melden…. Oh.. wat een gruwel. Alleen als het gaat om politieke vijanden, nazi’s, fascisten, sexisten (alleen autochtonen dan wel), haattaal en fake news… enz… is er niets te zwaar en te heet.
  En dan de dooddoener van de besparingen. Met meer geld wordt immers :
  1. een onbekwame niet bekwamer,
  2. een luierik terug actiever
  3. een corrupte terug integer.
  We zien hier bij deze “coronacrisis” (sic) dan ook een regime in staat van ontbinding, rot corrupt tot op het bot.. en waar het wachten is tot de ratten , als eersten, de zinkende Titanic verlaten. Via deze “coronacrisis” zijn de maskers dan ook gevallen.

Reacties zijn gesloten.