Heeft u voor de volkslening ingetekend?

Wij in geen geval.  Alles wat er vanuit het land b als “goed voor de mensen” voorgesteld wordt, laat onmiddellijk bij ons alle gevaarsensoren in actie treden.

En toch.
De regering Di Rupo (CD&V-minister van financiën Koen Geens op kop) spreekt van een succes. Een goed-nieuws-regering kent alleen successen. Maar de waarheid is anders. De verzekeringsmaatschappen, die net als de banken de volkslening mogen aanbieden, lieten horen dat er onvoldoende projecten zijn, waarom moet er dan geld worden opgehaald? Zij doen dus niet mee.
788 miljoen werd er opgehaald via 11 banken (Argenta, Belfius, BNP Paribas Fortis en dochter Fintro, Bpost Bank, CBC en KBC, Crelan, ING, Record Bank en VDK). Meer 50% mocht Belfius optekenen. Het geld zou moeten besteed worden in sociale projecten zoals hospitalen, scholen e.d.

788 miljoen = 0,3% van de  250 miljard op de spaarboekjes in januari. Als de volkslening slechts 0,3% van het spaargeld kan verleiden, dan is het spreken van een succes eerder overdreven.

Je moet geen helderziende zijn om te voorspellen dat de volkslening niet echt zal doorbreken. Dat heeft alles te maken met de lage opbrengst (lager dan aangekondigd): met een looptijd van 5 jaar brengt de volkslening jaarlijks netto niet meer op dan 1,53%, met een looptijd van 10 jaar niet meer dan 2,34%.  Dat is geen aanbod om potentiëel geïnteresseerden over de streep te trekken. Geld op de beste spaarboekjes brengt netto tot meer dan 2% op en het is vrij beschikbaar, een volkslening daarentegen kan de eerste 5 jaar niet verkocht worden en daarna worden verkoopskosten aangerekend.

Komaan, Koentje, leg het nog eens uit:

 

4 gedachten over “Heeft u voor de volkslening ingetekend?

 1. Hoe minder we eraan meedoen, hoe groter de kans dat ze ons geld op een minder sympathieke manier zullen komen halen.

 2. De enige manier om zijn spaartegoeden te beschermen tegen de financiële repressie, bail-ins, en andere vormen van onteigening en diefstal, is de belegging in goud. Ik bedoel dan wel echt goud, en geen vervalst, want dit laatste is er ook.
  Men dient dit goud dan ook fysiek in zijn bezit te hebben(=dus geen certificaten en dergelijke) en te bewaren buiten het bancair systeem, met het oog op het voorkomen van een eventuele inbeslagname, men weet immers nooit. Men dient zich wel te haasten, nu het nog het goud betaalbaar is. En dit alles voor dat de “roof van de eeuw” plaatsvindt.(=de inbeslagname op één of andere maner van de 250 miljard spaartegoeden van vooral van de Vlamingen). De PS heeft er intussen nachtmerries van :”hoe dit geld kunnen inpalmen?”. Het is dus een kwestie van tijd. Dit alles onafgezien van een mogelijke crisis(=Oekraine?) gevolgd door een hyperinflatie om alzo de schuldbergen te doen wegsmelten maar ook de spaartegoeden.
  Inzake goud is het nuttig een betrouwbare bron(??) te citeren , namelijke Greenspan ,toch tenminste in zijn begin periode .(bron :” Alan en zijn discipelen” -Roland Leuschel pag 159-163)

  • Ik ben verre van een financieel expert, maar ik heb mij laten vertellen dat diamant nog veiliger is dan goud. Goud kan van waarde zakken diamanten (volgens mijn bron) niet.

   • De prijs van diamant wordt kunstmatig hoog gehouden niettegenstaande er relatief veel voorraden zijn. Grote voorraden zouden o.a. aanwezig zijn in Rusland. Ze worden niet op de markt gegooid omdat dan automatisch de prijs zou inzakken. Dus beter “echte” edelmetalen.

Reacties zijn gesloten.