Geluk en een goede gezondheid…

Wensen voor Nieuwjaar, denk  je.  In Harangal, Parbhani, in het westen van Maharashtra, Indië, wensen ze dat ook.  Niks mis mee, ware het niet dat ze dat willen bereiken door het van de toren gooien van ca. 2-jarige peuters.

De bizarre achtergrond: de hoge kindersterfte op het platteland wil men doorbreken door dit ritueel.

Een 700 jaar oude traditie:  Eerst worden de kindjes door elkaar geschud en vervolgens van de toren gegooid.  En ja, ze worden opgevangen en vervolgens doorgereikt aan hun moeders.

Tja, als je dit als normaal beschouwt, dan zie je ook geen graten in besnijdenissen, kindhuwelijken, verkrachtingen, vrouwenkastijding, eremoorden en andere ‘tradities’.

FT