Gedachten in gedichten

  dichter

VRIJE VLAMING

‘ k Zal mij zwichten voor “verlichten”

die mij lessen spellen gaan

‘k zal mij zwichten voor de lieden

die graag op een sokkel staan

van hen wil’k genezen wezen

mijden als de pest die soort

‘k laat me niet de lessen lezen

hun bevelen nooit gehoord

niemand zal de les mij lezen

met de rug recht, hoofd omhoog

‘k zal nooit vreemde heren vleien

zelfs niet die mij rijkdom bood

niemand zal mijn fierheid roven

Vrije Vlaming totterdood

Jos