EU: miljoenen euro verdwijnen in Prachtlanden

EUSSREU smijt miljoenen over de balk, zonder enig benul waar het beland is en waaraan het besteed werd.

Syrië: Tijdens de G20 in het Russische Sint Petersburg heeft de voorzitter van de EU-commissie, José Manuel Barroso en EU-voorzitter Herman Van Rompuy voor het eerst toegegeven in welke omvang Europees belastinggeld naar Syrië vervracht werd.  De EU heeft 1.3 miljard euro ‘voor de plaatselijke bevolking’ uitgegeven, bevestigde Barroso.  Verantwoordingsbewijzen en gedetailleerde afrekeningen zijn er niet.  Niemand weet waar het geld beland is.  In de handen van de terroristen of bij de Assad-regering.

Egypte:  In januari nog had Van Rompuy samen met enkele financiële instellingen aan de toenmalige Egyptische regering, onder leiding van de Moslimbroederschap, financiële hulp ter hoogte van 5 miljard euro aangeboden om de “overgang naar de democratie” te ondersteunen.  Nadat er 1 miljard euro aan Egypte overgeschreven werd weigerden de Moslimbroeders over de besteding van het geld rekenschap te geven.

Bron: Deutsch-Türkische Nachrichten, PI