Enige zin voor humor is wel vereist..

Wij zijn een fan van de Dry Bones satire.  Een situatie, een probleem vatten en op een humoristisch-zelfreflecterende manier in beeld brengen met een enkele tekstballonnetjes, het is niet zo evident.

Vert.van links naar rechts en van boven naar beneden:

“Terwijl de Europese economie instort…en het M.O. in vlammen staat, Noord-Afrika in onrustige wateren verkeert…is Israël een land met welvaart, creativiteit en rust!… Ja!…De antisemieten zullen ons zelfs nog méér haten!”

 Dry Bones cartoon, kirschen, antisemitism, Economy, Europe, North Africa, Middle East, Israel, prosperity, jewish state,

 

 

4 gedachten over “Enige zin voor humor is wel vereist..

  1. Duidelijk een joods blogger. Maar hoe noem je antisemitisme door een andere Semiet (Arabier)? De joden maken er duidelijk geen verschil tussen, anders zouden ze het vermelden bij hun commentaren over de terreur in Brussel. Maar of de dader nu Fons Vandegaer of Mehdi Nemmouche heet zal hun worst wezen, terwijl vele europese joden toch medeschuldig zijn, door hun fervent stoken voor de islamisering van Europa. Joden, niet alleen qua uiterlijk en naam anders.

  2. Het is is niet allemaal zo eenvoudig met wat als” anti-semitisme” wordt omschreven.
    Op de webstek van Henry Makow(=een canadese jood) verscheen er zo pas een artikel dat een inzicht poogt te geven over de oorsprong van dit anti-semitisme.
    Zoals men uit de publicatie kan afleiden gaat er heel wat meer achter schuil, zeker wat de echte bedoeling ervan is.
    In bepaalde gevallen komt het er gewoon op neer dat men via het “anti-semitisme” wil verhinderen dat de waarheid wordt gezegd en geschreven over de NWO, en over de drijvende krachten er achter. Hier zien we dan een parallel met de strijd tegen het racisme, dat in de eerste plaats ook dient om het verzet tegen deze NWO de criminaliseren. In de bijgevoegde tekst(via een bruggetje) zijn er in fine nog linken naar andere teksten. Op de webstek zelf : “archives henry makow” zijn er nog tientallen teksten waar Henry Makow een kijk geeft op wat er zich allemaal afspeelt binnen de “joodse wereld” in het heden en het verleden. Men kan er in eerste instantie al uit afleiden dat het een zeer complexe materie is, die voor een buitenstaander zelden duidelijk is, en dat bijgevolg het woord “anti-semitisme” een vlag is die vele ladingen kan dekken..
    http://henrymakow.com/2014/06/Anti-Semitism-has-Respectable-Pedigree.html

Reacties zijn gesloten.