Draait Nederland in een EU-kritische windrichting?

Afbeeldingsresultaat voor torn eu flag

… Of is dit slechts een schaduwspel uit angst voor de EU-verkiezingen?

Frans Timmermans wil dan wel de toekomstige voorzitter van de EU-Commissie worden, maar de Nederlandse Tweede Kamer wil af van de ongebreidelde machtsoverdracht der individuele lidstaten aan de EU-superstaat.

Als het aan de Tweede Kamer ligt, geeft de Europese Unie haar integratiedoelstelling zo snel mogelijk op. Vorige week stemden 105 Kamerleden vóór een motie om het streven naar een ‘steeds hechter verbond van de Europese volkeren’ uit het Verdrag van Lissabon te schrappen. De indieners, Roelof Bisschop (SGP) en Renske Leijten (SP), schreven erbij dat het streven naar steeds verdere integratie in de EU ‘kan bijdragen aan een onnodige en onwenselijke inperking van de soevereiniteit van lidstaten waarbij talloze EU-burgers zich niet thuis voelen’.

Lees meer…