“Diversiteit is in gevaar in het EU-parlement”

Prof. Ryszard Antoni Legutko (Pools parlementslid van de ECR-fractie: Europese Conservatieven en Hervormers) leest de EU-schouwstukken de les tijdens zijn tussenkomst:

Mevrouw de voorzitster, eerste ministers, twee minuten waarheid, bittere waarheid: de bittere waarheid is dat het Europese parlement veel schade veroorzaakt heeft in Europa.  Het heeft een valse boodschap gestuurd.  Het vertegenwoordigt het Europese "demos" (volk).  Er is geen en er zal ook nooit een Europees "demos" zijn. 

Het parlement infecteerde Europa met schaamteloze partijdigheid en de ontsteking werd zodanig besmettelijk dat het zich verspreidde in andere instituten, zoals de EUropese Commissie.  
Het parlement heeft de fundamentele functie - de vertegenwoordiging van de mensen - over boord gegooid en in de plaats daarvan werd het een machine voor het zgn. "EUropese project", waarbij miljoenen kiezers genegeerd werden.

Het parlement werd een vehikel van links om hun monopolie op te leggen met een krachtige onverdraagzaamheid ten opzichtige van eender welke afwijkende mening.  Maakt niet uit hoe dikwijls je het woord "diversiteit" herhaalt, diversiteit wordt een uitgestorven soort in de Europese Unie en dan vooral hier, in deze zaal.  

Het parlement is een nep-parlement omdat het de essentie van de parlementsziel verwerpt, nl. verantwoording afleggen.  Een (volks)vertegenwoordiger is gekozen door de kiezers en moet verantwoording afleggen aan de kiezers die hem gekozen hebben.   Dat is niet het geval in de Europese Unie.  Het idee dat Spaanse, Duitse, Franse... enz... volksvertegenwoordigers verantwoordelijk zouden zijn t.o.v. hun eigen nationaal electoraat, dat zij iets kunnen opleggen aan bv. Hongaren of anderen, aan dewelke zij geen verantwoording kunnen afleggen en die hen niet tot de orde kunnen roepen, is gewoon belachelijk. 

Noem het zoals je wilt, maar het is géén "democratie".  Kortom: het parlement vertegenwoordigt het "volk" dat niet bestaat, werkt voor het project dat de werkelijkheid en de wet negeert, vermijdt verantwoording, keert miljoenen mensen de rug toe en dient de belangen van één politieke richting en dit is slechts het topje van de ijsberg."