Diplomatie en politiek

Een stukje satire uit de briljante reeks Yes Minister over het krijgen en behouden van geschenken, over taktiek en smeergelden, culturele en politieke mores…

“Alle contracten worden binnengerijfd door omkoping.  Het is perfect in orde, hoor, zolang niemand er weet van heeft.”