Desinformatie: Meest poco-krant van Vlaanderen, GVAntwerpen

Zeventiger pleegt zelfmoord “Het ging om een 78-jarige schrijver en essayist van extreemrechtse signatuur die tegen het homohuwelijk was gekant…De man, geïdentificeerd als Dominique Venner, had vijf tot zes brieven op zich om meer uitleg te geven bij zijn daad. De documenten zijn aan de procureur overhandigd, de inhoud zou verward zijn”. Een verwarde rechtse debiel dus, er zijn geen andere rechtsen, die volgens GVA zelfmoord pleegde wegens de nieuwe aangenomen wet voor homohuwelijk. Van desinformatie gesproken de USSR en/of DDR waardig.

Dominique Venner was uitgever van het in rechts-nonkonformistische kringen zeer goed aangeschreven tijdschrift Nouvelle Revue d’Histoire, Hij werd 78 jaar. Steeds verdedigde hij de traditionele Europese waarden. Steeds predikte hij in het bijzonder deze van eer en trouw. Het is om deze te belijden dat hij voor de dood van een samoerai opteerde en rechtstaande stierf zoals het een ridder past.
Het staat buiten kijf dat hij op die wijze de decadentie wou aanklagen die ons continent treft en ons tot moed aan te zetten om voor een renaissance van de Europese beschaving te strijden.
Zijn zelfmoord mag dus zeker niet als een wanhoopsdaad worden beschouwd.

Is dit nu een afscheidsbrief van een oude en verwarde seniele man?

Afscheidsbrief van Dominique Venner

Waarom ik voor een vrijwillige dood heb gekozen?

Ik ben gezond van lichaam en geest en meer dan tevreden met de liefde waarmee mijn vrouw en mijn kinderen mij omringen.

Ik hou van het leven en verwacht niets meer daarna tenzij dat mijn ras moge blijven bestaan en dat mijn geest zou overleven.

Geconfronteerd met de grote gevaren die vandaag de dag mijn Frans en mijn Europees vaderland bedreigen, beschouw ik het, nu de avond van dat leven is aangevangen, als mijn plicht tot actie over te gaan, zolang ik daar de kracht toe heb.

Ik denk dat het nodig is dat ik mij opoffer om de slaperigheid die ons overrompelt, te doorbreken.
Wat mij van leven overblijft, wil ik dus wegschenken  als een vorm van protest maar ook ten bate van de heropbouw van onze beschaving.

Ik heb een bijzonder symbolische plek gekozen om dit te doen, de Notre Dame kathedraal van Parijs waar ik eerbied en bewondering voor koester. Ze werd door onze voorouders met het genie dat hun eigen was, opgericht op een eiland dat al eerder werd gebruikt voor een cultus die naar onze oudste wortels verwijst.

Daar waar zoveel mensen aan hun eigen leven verslaafd zijn, wil ik met dit gebaar getuigenis afleggen  ten gunste van de ethiek van de wilskracht.

Mijn zelfgekozen dood is bedoeld om slapende gewetens wakker te maken.

Ik kom op tegen fatalisme.

Ik kom op tegen de vergiftiging van onze zielen en tegen de invasie van persoonlijke verlangens die onze identiteitsverankering zwaar aantasten en zich onder meer vergrijpen aan het gezin, dat nochtans de intieme onderbouw vormt van onze duizendjarige beschaving.

Ik verdedig de identiteit van alle volkeren op hun eigen grondgebied en kom dus in opstand tegen de misdaad die de vervanging van onze bevolking op het oog heeft.

Vermits de heersende ideologieën hun toxische ambiguïteit niet kwijt geraken, moeten wij Europeanen hieruit de nodige consequenties trekken.

We moeten beseffen dat wij, bij gebrek aan een eigen identiteitsreligie die ons houvast zou kunnen zijn, al sinds Homeros beschikken over een gemeenschappelijk geheugen als bergplaats voor alle waarden waarop wij onze toekomstige renaissance zullen heropbouwen, bevrijd van de metafysica van het grenzeloze, die de nefaste oorzaak van al de moderne afwijkingen is.

Ik vraag bij voorbaat vergiffenis aan al wie mijn dood pijn zal doen. Eerst en vooral aan mijn vrouw, aan mijn kinderen, kleinkinderen, en ook aan mijn vrienden en getrouwen.

Ik ben er echter van overtuigd dat, wanneer de schok van de pijn zal beginnen wegdeemsteren, zij de betekenis van het door mij gestelde gebaar zullen begrijpen en dat hun lijden dan stilaan in trots zal worden omgezet.

Ik wens dat ze met elkaar overleggen om te blijven voortbestaan.
Ze zullen in wat ik recent heb geschreven de prefiguratie en de verklaring van mijn daad terugvinden.

Voor bijkomende informatie kan steeds beroep worden gedaan op mijn uitgever Pierre-Guillame de Roux die niet op de hoogte was maar mij al zeer lang kent.

Dominique Venner 
16 april 1935 – 21 mei 2013

Dank aan Tekos- Deltastichting http://www.deltastichting.be/

Vertaling door F. Van den Eynde

7 gedachten over “Desinformatie: Meest poco-krant van Vlaanderen, GVAntwerpen

 1. moest ik de moed hebben zo als Mr Venner ik zou hetzelfde doen. Maar ach die ontbreekt mij.
  Hij ziet eveneens de toekomst zeer droevig en gevaarlijk evolueren. Er staat onze kinderen en zeker de kleinkinderen nog droevige tijden te wachten. En, vluchten kan voor hen niet meer
  Ik begrijp niet dat die mensen die ons zouden moeten leiden zo dom gebleven zijn en niets willen zien.
  Is het om het vele geld dat zij alles in de vernieling laten gaan? Och zij kunnen het toch ook niet meenemen. Het leven is al zo kort.
  Zijn brief heeft me doen inzien dat ik niet alleen
  de vroegere jaren die weg zijn betreur. Ach wat doen wij er aan, Moeizaam voortsukkelen zeker ?
  want een burgeroorlog , of nog erger een tweede Wereldoorlog kan zelfs de zaak niet meer redden.
  En dan weten dat het de mensen zelf zijn die dit alles hebben bedorven.

 2. Het is misschien wat vroeg maar we zouden met zijn allen de fondsen moeten bijeenbrengen om Dominique Venner een standbeeld te geven. Hij mag het statuut van Jan Palach krijgen. Het feit dat de goedmenende poco’s zich hiertegen natuurlijk zullen verzetten, zal de zaak bijkomende aandacht geven zodat sommigen misschien toch eens gaan nadenken over de motieven van dit overlijden – en over de ondergang van onze beschaving.
  Dat standbeeld mag van mij overigens best ook in Vlaanderen staan.

 3. Het gaat een ander niet aan hoe iemand zijn leven met anderen wil indelen. Als twee volwassen mensen die beiden bij hun volle verstand zijn een beslissing nemen dan heeft een ander zich daar bij neer te leggen, ook seniele oude mannetjes!

  Een huwelijk is iets tussen twee mensen, een derde is daar te veel. Maakt niet uit met wat voor bedoelingen.

  Zelfmoord plegen omdat een ander al of niet wil trouwen is een beetje van de pot gerukt, van de ratten besnuffeld, dan zit er een schroefje los! Maar er staan in die brief tal van onsamenhangende zaken, maar niets over het homo-huwelijk. Is het zeker dat de zelfmoord niet het gevolg was van aftakeling? Een naderend eind!

  Over het algemeen is zelfmoord iets voor losers! De slappelingen, mensen zonder karakter of eergevoel. Het is alleen aanvaardbaar om de pijnlijke dood als gevolg van een voortwoekerende ziekte te voorkomen. Nergens anders om. Zelfmoord met een politiek doel is verfoeilijk. Moslims doen het, en dàt moet voldoende argumentatie zijn waarom normale beschaafde mensen het NIET doen!

  Dat er een Dominique Venner is geweest die om onduidelijke redenen zichzelf heeft opgeruimd, het is persoonlijk voor zijn familie een drama, maar ik heb er totaal geen boodschap aan. Hij is een ruggegraatloze kwal, geen karakter en kennelijk had hij ook moeite om zijn gedachten op papier te krijgen.

  Als een man ergens voor staat dan staat hij ergens voor. Problemen zijn er om te bevechten, zelfmoord is voor mislukkelingen en voor moslims. Basta!

  • Beste vanhetgoor,
   Net zoals in de eerste reactie vind ook ik dat het heel wat moed vergt om je zelf van het leven te beroven, ik zie het mezelf nog niet doen. Wat ook de reden mag zijn van zo een beslissing zullen wij nooit kunnen doorgronden.Deze man heeft er voor gekozen om zelf uit het leven te stappen, en dit ” waarschijnlijk ” met politieke reden. Om de vergelijking door te trekken dat zelfmoord een daad is voormislukkelingen en moslims is wat kort door de bocht. Deze man heeft dan wel zijn familie verdriet aan gedaan, maar hij heeft geen onschuldigen meegenomen in zijn daad. En dat laatste is wat laffe moslims wel doen. Er is dus wel degelijk een verschil.

 4. Ik ben het volledig eens met Walter en het is mijn overtuiging dat vanhetgoor tot op een zekere hoogte het ook volledig eens is met Walter. Het zijn allemaal geen losers die zelfmoord plegen. Ik denk bv aan de gruwelen van WOII waar bv , het niet verraden van mede- verzetsmensen gelijkstond aan zelfmoord. Dat is maar “een”voorbeeld . Ik heb respect voor de Heer Venner en zijn beslissing om uit het leven te stappen. Tenslotte wat had het leven en zijn ideaal nog te bieden . Als je voor rechtvaardigheid vecht , als je probeert mensen de ogen te openen die in sprookjes blijven geloven , dan kan ik best begrijpen dat je moe wordt , heel moe !

 5. Mijnheer vanhetgoor wat denk U bv van de Christenen die uit geloofsovertuiging liever sterven dan zich te bekeren tot de Islam. In Golfbrekers verscheen onlangs een foto van een vrouw , de ogen uitgestoken , een kruisbeeld in haar mond geklopt en tenslotte het hart uit haar borstkas gerukt. Is dat volgens U een “loserin” of een heldin ? Wat moest zij volgens U doen , zich bekeren tot de Islam ? of neen zeggen tegen die barbaren met al de gevolgen. Graag uw reactie .

 6. GvA = Gazet van Allochtoon vanop de LINKSE oever ! Hoe zou dat komen dat de opLAGE zo laag(bij de grond) werd ?????

Reacties zijn gesloten.