Cijferdans

CijferdansNog 42 jaar te gaan…

De Vlamingen krijgen al tientallen jaren lang veel minder jobs in de belgische wetenschappelijke instellingen toebedeeld dan hun toekomt volgens hun aandeel in de belgische bevolking.  Bij navraag naar de evolutie was het duidelijk dat de situatie slechts op een tergend trage slakkengang verbetert.  En evenzeer was het duidelijk dat de PS-staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid niet van plan is om daar snel verandering in te brengen.

Het zou niet minder dan nog 42 jaar duren eer er een taalevenwicht is en de Vlamingen krijgen waar ze recht op hebben.

FVE