De VSA zakken nog een trapje lager op de beschavingsladder

De universiteit van Colorado verklaart het verkeerd beoordelen van een geslacht een “geweld(mis)daad”.

Men kan zich afvragen of de regenboogsekte hiermee een vrijkaart krijgt voor hun zgn. “zelfverdediging”. Hoe ver zullen ze kunnen en mogen gaan om hun “ware” geslacht recht te zetten? Of, zo vraagt ondergetekende – Jonathan Turley – zich af, mag men een wapen gebruiken tegen iemand die een ander menselijk wezen van een onbepaald geslacht verkeerd aanspreekt of typeert?