De geboden van de Bergogliaanse Kerk

"... Het seminarie van de Onbevlekte Ontvangenis La Castille telt meer dan veertig seminaristen en daarbij nog eens twaalf eerstejaars. Van alle seminaries van de Franse bisdommen, waarvan er steeds meer gesloten worden omwille van een gebrek aan kandidaten, is het het tweede grootste, na het seminarie van het grote aartsbisdom Parijs. Er zijn priesterkandidaten met heel verschillende achtergrond en spiritualiteit. Sommige komen uit andere bisdommen, ook uit het buitenland. Verschillende Belgische(en Vlaamse !)priesters hebben er een vorming gekregen. Het zijn nu de enkelingen, die nog geloof uitstralen en in ons land de nieuwe evangelisatie van Johannes-Paulus II vorm geven…"

Deze keer is hij te ver gegaan. Met de hulp van een van zijn spitsbroeders, de aartsbisschop van Marseille, Mgr Aveline, die merkwaardig genoeg op de lijst van de nieuw te benoemen kardinalen staat, heeft paus Franciscus tien wijdingen van priesters en diakens van het Franse bisdom Fréjus-Toulon geblokkeerd. Deze zouden binnen enkele weken plaatsvinden. Ongezien in de geschiedenis van de Kerk!

Lees verder: https://www.katholiekforum.net/2022/06/05/paus-franciscus-wil-bloeiend-frans-seminarie-vernietigen/