De fiscus loert overal naar binnen

Truc met meerdere rekeningen vanaf begin 2014 gevaarlijk

Eigenlijk is het nu al gevaarlijk een kapitaaltje te spreiden over meerdere banken om de roerende voorheffing op spaarboekjes te ontduiken. Want hoe nieuwsgierig de fiscus zal zijn weet je niet. Wat we wel weten is dat Vadertje Staat vanaf het voorjaar van 2014 een diepe inkijk kan krijgen in je portemonnee.

Het heeft voeten in de aarde gehad, maar vanaf 1 februari 2014 kan de fiscus bij een informatiecel van de Nationale Bank (NBB) al je rekeningen opvragen.
Tegen die datum moeten alle Belgische banken alle rekeningen – en nog veel meer (zie verder) – die in 2010, 2011 en 2012 bestaan hebben doorgegeven hebben.
Woelen in het verleden?

Het is weinig waarschijnlijk, tenzij je er aanleiding toe geeft, dat de fiscus gaat woelen in dat verleden en wil weten hoeveel je bij pakweg én KBC én Belfius én ING hebt uitstaan.

Tegen 31 maart 2014 moeten alle gegevens over 2013 binnen zijn. Inkomstenjaar 2013 is dan nog niet verwerkt en de kans op een nieuwsgierige fiscale ambtenaar bijgevolg iets groter.

Stoemelings
Die nieuwsgierigheid zal waarschijnlijk geleidelijk aan toenemen. De opbouw van het zogenaamde vermogenskadaster – waarvan de centralisatie van bankgegevens bij de NBB een onderdeel is – gebeurt immers ook met stapjes, stoemelings bij manier van spreken.

De aangifte van de buitenlandse rekening was al langer verplicht. Dit aanslagjaar kwam daar de aangifte van een buitenlandse levensverzekering bij. Volgend jaar zal je ook het nummer van de buitenlandse rekening(en) moeten meedelen…
Betekent dit nu het einde van de spaarboekjesfraude?

Die vraag legde het magazine Trends (2 okt) voor aan enkele advocaten-fiscalisten. “Ja en nee”, luidt het antwoord. Tot nu tot was het gemakkelijk om de 15 procent roerende voorheffing op intresten boven 1.880 euro op gewone spaarboekjes (met ergens boven de 100.000 euro geraak je eraan) te ontduiken, door je kapitaal in schijfjes bij meerder banken te spreiden.

Vanaf februari en maart 2014 kan de fiscus bij dat ‘centraal aanspreekpunt’ van de NBB opvragen waar je geld hebt zitten. Maar de fiscus kan dit enkel als de belastingplichtige weigert mee te werken of niet reageert op vragen om informatie. Of als er aanwijzingen zijn van fraude, bijvoorbeeld door een buitensporige levensstijl, opgedoken niet aangegeven rekeningen of inkomsten…

In je blootje
Zodra de fiscus de rekeningen kent, zal hij ook saldi en verrichtingen kunnen opvragen. Dan sta je helemaal in je blootje.

Loop je niet in het vizier, dan is het mogelijk maar toch vrij riskant om verder spaarboekjesfraude te plegen. De fiscale geplogenheden in dit land veranderen nu eenmaal om de zoveel maanden.
Ook effectenrekeningen, contracten, kredieten…

Wat je nog moet weten over dat ‘centraal aanspreekpunt’ – in feite niets meer dan een beveiligde postbus – bij de Nationale Bank:

Niet alleen gegevens van individuele klanten moeten worden doorgegeven. Ook van rechtspersonen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid.
De banken zijn niet verplicht het saldo en de verrichtingen van hun klanten mee te delen. “Maar zodra de rekeningnummers bekend zijn en voldaan is aan de voorwaarden voor de opheffing van het bankgeheim, kunnen banken zich niet langer verzetten tegen de vraag om informatie”, aldus François Parisis (Puilaetco Dewaay) in Trends.
Niet alleen spaarrekeningen moeten gemeld worden, ook zichtrekeningen, effectenrekeningen, hypothecaire kredieten, contracten, leningen, kredietopeningen, afbetalingen…
Het is geen momentopname op het eind van het jaar. Alle rekeningen die om het even welk ogenblik van het kalenderjaar hebben bestaan, moeten doorgegeven worden. Dit laat de fiscus toe bepaalde operaties en constructies op te sporen.
Die gegevens kunnen enkel geraadpleegd worden door een beperkte groep ambtenaren van de directe belastingen en dat enkel bij vermoeden van fraude, zoals hierboven aangegeven (weigering om mee te werken, aanwijzingen…).

“Voor de meesten verandert er niets”
Heel wat mensen op het terrein zien hierin een verdere stap in de richting van een echt vermogenskadaster, waarin elke soort eigendom geregistreerd staat.

Dit is volgens François Parisis een overtrokken visie. Er  verandert voor de meerderheid van de belastingbetalers niets. De infobank heeft volgens hem in de eerste plaats de bedoeling om het werk van de administratie te vergemakkelijken. “Je zou eerder moeten spreken van een kadaster van het vermogen van fraudeurs”.

Het is bovendien geen online-bestand. De informatie wordt door de banken een keer per jaar meegedeeld. Daardoor is het centraal aanspreekpunt meer geschikt om de fiscale toestand van iemand de voorbije aanslagjaren na te gaan, dan om te weten te komen hoeveel hij nu bezit.

Vief

5 gedachten over “De fiscus loert overal naar binnen

 1. Truc met meerdere rekeningen…. Toen ik mijn legerdienst volbracht in Duitsland weliswaar voor den ABL werden wij op een avond “geanimeerd” door een ASLK medewerker. Hij kwam de mogelijkheden uitleggen voor geïnteresseerden die een eigen zaak wilde starten, en nog verschillende andere financiële diensten die ASLK in aanbieding had. Een daarvan het spaarboekje, de man zei er bij dat je van af een bepaald gespaard bedrag belastingen moest betalen. Maar om dit te omzeilen kon je dan een tweede, derde enz…. boekje openen. De ASLK man vertelde hoe je vadertje staat een neus moest zetten. Ja van 1975 tot nu is er veel veranderd, maar weinig in de positieve zin.

 2. DE GESTAPO IS TERUG VAN EVENTJES WEGGEWEEST!!
  Bende smeerlappen, ( sorry, het vliegt er zomaar uit )!!!!

  Om van te kotsen, algauw mogen we boetes betalen als we te veel lucht inademen: we krijgen dan allemaal zo’n machientje op onze buik, of mogelijk (verplicht, waarom niet??) ingeplant en dan kan dagelijks gecontroleerd worden naar het volume: te veel ingeademd? BOETE = onroerende voorheffing op lucht!
  Als ik voorbij een voddenmadam passeer zal ik in ieder geval m’n adem inhouden: stel je voor dat we tegelijk inademen, hóe moeten ze dit dan oplossen? Ik weet het al: och arme sloebers van buitenlanders die we mijden als de pest, een boete doe je die toch niet aan?!

 3. Ik ben het al lang beu aan de kassa’s van de warenhuizen om steeds te moeten horen “ heb je een spaarkaart? of heb je een klantenkaart?. Steeds krijgen ze van mij een spottend antwoord van “neen, het is nog steeds met zwart geld”. De zaken waar ik regelmatig boodschappen doe vragen mij het niet meer nadat ik hun uitgelegd heb dat er een tijd zal komen dat ze zich zullen afvragen hoe het komt dat je meer uitgeeft dan dat je verdiend hebt in de maand.

 4. Als je nu via een vriend een lening kan verkrijgen, omdat die vriend al eigendommen heeft om zonder problemen verder te kunnen lenen voor iemand die in uiterste nood verkeert ( hypothecair een lening aan kinderen verleend ) en het grote gevaar bestaat dat zij haar eigen woning eveneens in de korste keren verkocht ziet worden omdat de ontlener – in dit geval schoonzoon – de afbetalingen heeft stopgezet, een zuipschuit is, en alle bevelen van de Rechtbank naast zich neerlegt, ál het geld (miljoenen erfgeld in Bf.) via drank ( alcoholieker) verzopen heeft met de bedoeling z’n echtgenote die door hem bont en blauw gestampt werd en twee keren een hersenschudding heeft opgelopen te treffen, door de woning van haar moeder eveneens onder hamer te laten vallen: WIE WEET DAAR EEN ACHTERPOORTJE VOOR?

 5. Hoeveel heeft crombez op z’n rekeningen staan?!!

  Godverd…., z’n geldlust glijdt van z’n smoel!!
  Mooie regeling van strik: je kan je kinderen zelfs geen ‘handje meer toesteken’, met verdo… je eigen belast geld!!
  Ze moesten als die handlangers onder de onkundige leiding van strik aan de hoogste galgen ophangen!! Er zullen wat bomen moeten gekapt worden om die galgen te maken, maar ik heb nog stekjes van eigen ( nog niet belaste bomen): meteen een nieuw bos aanplanten kost dus niets….

Reacties zijn gesloten.