De EUSSR dreigt nu al met sancties

Afbeeldingsresultaat voor eu sanctions

De EU dreigt met boetes of handelssancties als het V.K. niet voldoet aan de voorwaarden van het Brexit-akkoord.

Sajid Javid, kanselier (min. van financiën), verklaarde tijdens het weekeinde dat “er geen aanpassing” volgens de EU-regels zal zijn na de Brexit.

De EU wil boetes opleggen of zelfs handelsvoordelen opschorten mocht het V.K. niet volledig de voorwaarden van het geplande post-Brexit akkoord volgen, dixit EU-Commissie 20.1.20. De relatie met het V.K. moet in de toekomst scherp in het oog gehouden worden door “efficiënte en effectieve maatregelen qua management, toezicht, implementatie en nazicht”. Met name in de domeinen milieu-, sociale en concurrentieregels. De uitlating van Sajid Javid deed de wenkbrauwen fronsen.

Deze grafiek moet duidelijk maken hoe de EU-Commissie elke stap buiten de voorgeschreven lijntjes wil ontmoedigen.

https://i0.wp.com/g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/01/Governance-EU-UK-deal.jpg?resize=395%2C601&ssl=1

Zo zal er een gemeenschappelijke commissie opgericht worden, die als verzoener moet fungeren of naar de rechtbank zal stappen als de berispende woorden niet helpen. In het laatste geval zou een scheidsrechterlijke sub-commissie moeten vaststellen of het probleem iets de met EU-wetgeving te maken heeft – dan wordt de zaak aanhangig gemaakt bij CURIA, de EUropese rechtbank in Luxemburg voor een “bindend vonnis”, of zelf beslissen wie de koek krijgt of de roe. Zo ver hoeft het echter niet te komen, de zondaar krijgt een periode waarbij hij tot inkeer kan komen. Als hij echter deze ultieme kans tot berouw laat schieten, dan zal de scheidsrechterlijke sub-commissie een financiële straf opleggen. En vervolgens – horresco referens – als de overtreder “niet betaalt binnen de maand of betaalt maar de zonde niet afzweert”, dan mag de in het gelijk gestelde partij sancties opleggen. Dat kunnen de schorsing van bv. voordelen, onderhandeld bij het Brexit-akkoord, zijn, echter met uitzondering van mensenrechten (!), of de schorsing van hangende EU-V.K. onderhandelingen, bv. tariefkortingen en/of andere voordelen behandeld in een toekomstig akkoord.

Politico