Davos ziet orthodoxe joden liever gaan dan komen

Sinds meer dan een eeuw is het 11.000 inwoners tellende Davos een geliefd toeristisch oord. Ook joden komen er graag op vakantie. Ze waren er steeds welkom, doch recent keert zich de stemming, vooral dan tegen orthodoxe joden.

Recent publiceerde de “Gipfel-Zytig”, een krantje dat aandacht besteedt aan het toerisme in de regio, een foto van een drol voor een huis, met daarbij de veelzeggende titel: “Ein Scheissdreck auf der Terrasse”. In het bijhorende artikel leest men: “De eigenaar van de mooie woning kon zijn ogen niet geloven. Nadat zijn gasten vertrokken waren ontdekte hij op het terras deze “Schweinerei” (smeerlapperij) die ongetwijfeld afkomstig is van een menselijk wezen van joodse afstamming”. En… hij zou in de toekomst geen woning meer aan “deze mensen” verhuren… zo kon men in het krantje vernemen.

En in de plaatselijke krant van Davos werd recent een lezersbrief gepubliceerd waarin gesteld werd: “De houding van orthodoxe joodse gasten hier in Davos is soms niet slechts op het randje, maar ook ronduit aanmatigend en grensoverschrijdend. Bij “alle begrip voor het lijden van het joodse volk, kan het niet door de beugel dat de nazaten der slachtoffers zich gedragen dat ze “zelfs niet in de meest elementaire wijze in overeenstemming zijn met onze gebruiken”.

Afsluitend verklaarde de baas van het toerismeverbond, Reto Branschi, dat de joodse toeristen in Davos in hoge mate verantwoordelijk zijn voor het zwerfvuil in het landschap. “Het valt op,” zo stelt hij, “dat het probleem vooral tijdens de hoofdvakantie der orthodoxe joodse gasten sterk toeneemt. Dit fenomeen zien wij nu al sinds enkele jaren.”

Davos heet alle vakantiegangers welkom, ongeacht hun herkomst of religie. “Maar er zijn regels, en die worden – tot onze spijt – vooral door orthodoxe joden en jodinnen niet nageleefd.” Een foute houding schrikt niet slechts de plaatselijke bevolking af, maar ook andere toeristen in Davos, waardoor sommige vroeger dan oorspronkelijk gepland naar huis keren. Het b.g. toerismeverbond heeft zelfs het project met de Zwitserse-Israëlische Gemeentenverbond (SIG), dat begrip tussen de lokale Zwitserse bevolking en joods-orthodoxe gasten wou stimuleren, eenzijdig abrupt verbroken. Reden: het project heeft niets bijgedragen. Men zou zich nog steeds in dezelfde situatie bevinden: “Een groep gasten heeft geen respect voor onze tradities op het publieke terrein en reageert afwijzend op alle pogingen hen die uit te leggen,” stelt Branschi.

De secretaris van de overkoepelende SIG, Jonathan Kreutner, wijst Branschi’s mening van de hand en heeft het zelfs over stemmingmakerij tegen joodse toeristen. Hij ontkent echter niet dat niet iedereen economisch baat heeft bij de “bepaalde bezoekersgroep”. En – horresco referens – waarschijnlijk zelfs negatieve gevoelens heeft t.o.v. joden. Zoals elders het geval is. Maar dat men een hele groep toeristen wil uitsluiten omdat sommigen zich niet weten te gedragen? Er zijn zeker ook Russische of Arabische bezoekers in Davos die zich niet comme il faut gedragen…

Verder benadrukt Jonathan Kreutner dat hij ontgoocheld is over de reacties – of beter, het ontbreken van reacties. Tot op heden heeft nog niemand verontwaardigd gereageerd.

Tja.

Bron met Twitterberichten: https://www.juedische-allgemeine.de/allgemein/ist-in-davos-bald-kein-platz-mehr-fuer-orthodoxe-juden/