Coronavaccinaties: dan toch niet zo onschadelijk?

De Britse regering biedt op haar officiële webstek alle vaccinatieslachtoffers na de covid-19-inentingen schadevergoedingen en hulpverlening aan.

Elke Brit, die na een inenting tegen bepaalde ziektes zwaar fysisch of psychisch (min. 60%) gehandicapt is, heeft recht op een belastingvrije éénmalige betaling van 120.000 pond (ca. 140.000 euro). Deze betaling wordt “Vaccine Damage Payment“ (vaccinatieschade-betaling) genoemd. En deze vaccinatie-schadebetaling kan een stroom andere sociale vergoedingen met zich meebrengen, zoals bv. sociale en werklozensteun, mindering op de personenbelasting, verhoogd kindergeld en woonsubsidies.

Berechtigd zijn zwaar gehandicapte vaccinatieslachtoffers van: covid-198, difterie, haemophilus influenzae type B, windpokken, kinkhoest, pneumokokken, kinderverlamming, rotavirussen, rode hond, pokken, tetanus en tbc. Ook gecombineerde inentingen. Geldt ook voor zwangere vrouwen en het verloop van de zwangerschap, resp. schade aan het (on)geboren kind.

De aanvraag verloopt heel eenvoudig: het aanmeldformulier van de regeringswebstek laden, invullen, en vervolgens naar de overeenkomstige registratieplaats sturen. Bij afwijzing is beroep mogelijk. Zonder tijdlimiet of maximum. Bovendien kan men ook bij de zgn. “Social Security and Child Support Tribunal“ beroep aantekenen; deze is onpartijdig en onafhankelijk van de Britse regering.

Vaccinatieslachtoffers komen in aanmerking voor bijkomende hulpverlening en/of financiële steun, zoals voor vereiste ombouw en inrichting van de woning of bij overlijden. Beroep is ook mogelijk voor slachtoffers die nèt onder de handicapgraad vallen en zwaar getroffen zijn in hun dagelijkse levenswijze.

Canada, Australië en Zuid-Afrika namen al soortgelijke beslissingen om vaccinatieslachtoffers te vergoeden.

Toch wel merkwaardig terwijl men ons twee jaar lang voortdurend op het hart gedrukt heeft dat de covid-19 vaccinaties “volkomen veilig” beoordeeld werden door de zgn. “experten.

Wochenblick