Communisten hebben het moeilijk met hun eigen ideologie

Gerelateerde afbeelding

Enkele militanten en mandatarissen van PVDA/PTB beklagen zich er over dat ze geld moeten afstaan, dat ze bespioneerd en bedreigd worden door de partij en dat ze niet mogen omgaan met “verraders” en ideologische vijanden.

“On a estimé que 2.100 euros étaient suffisant pour vivre et comme ils gagnaient plus de 3.000 euros, la différence devait être versée au PTB.” (Vert. Men schat dat 2100 euro genoeg is om van te leven en daar zij – een koppel – meer dan 3000 verdienen ze het verschil moeten doorstorten naar de PTB.)

Obligation de donner une partie de son salaire, menaces, surveillance: le PTB se comporterait-il comme une secte ? (met video van RTL uitzending)

Menaces, demande d’argent, surveillance…: un journaliste fait état de témoignages inquiétants au sein du PTB. Dans l’émission politique de RTL, un journaliste indépendant est venu expliquer que certains militants se sentent menacés au sein du parti.

1 gedachte op “Communisten hebben het moeilijk met hun eigen ideologie

  1. Ik heb in een vorig leven iemand gekend die bij de PVDA was, en die inderdaad een stuk van zijn loon moest inleveren, dit verhaal klopt.

Reacties zijn gesloten.