Coburger nieuws: primeur!

omgekeerde kroonCoburger nieuws: primeur!

Via onze contacten binnen het Paleis / le Palais konden wij de hand leggen op de tekst van de kerstboodschap van ons aller koning Flup.  Op de video zal u nog een tiental dagen moeten wachten, maar wij hebben wel al een foto kunnen  nemen tijdens de repetitie.

Kerstman_Filip2

Met een klik aanschouwt u hem in zijn volle groot(s)heid.
Studio Rony

 

Kerstboodschap van uwe Koning Philippe van België

“Waarde onderdanen, Onze aller-zaligste Kerstwensen,

Nu het Koningschap een meer protocollaire functie invult kunnen wij onze Koninklijke Concentratie op andere hobby’s richten.

De folklore heeft zich altijd mogen verheugen in Onze aandacht en dit omdat Wij tenslotte ook deel uitmaken van de folklore. Wij willen Onze Koninklijke steen bijdragen om, per Koninklijk Decreet,  een nieuw element aan de Belgische Koninklijke gebruiken, toe te voegen, namelijk De Koninklijke Kerstman.
Een Koninklijke Kerstman begeeft zich natuurlijk niet op de daken zoals de eerste de beste schoorsteenveger of dakwerker, de Etiquette laat zoiets niet toe en bovendien vindt Hare Majesteit Mathilde d’Udekem d’Acoz van België zulke acrobatieën veel te gevaarlijk voor Ons. Het rondzeulen met de Koninklijke Kerstmanzak kan volgens dezelfde Etiquette ook niet: een Koning – en dus ook de Koninklijke Kerstman – kan alleen zijn Koninklijkheid meetorsen. Voor zeul en ander zwaar of vuil werk hebben Wij onze lakeiën, Wij, koningen, maken alleen figuurlijk Onze Handen vuil.

Kerstman_Filip2Het uitdelen van geschenken wordt dan wel niet verboden door de Etiquette maar druist toch in tegen elke Belgische Koninklijke Traditie en wordt daarom vervangen door giften die blijmoedig door Onze gelukkige onderdanen zullen worden geschonken – leden en sympathisanten van het VB en N-VA mogen zich van deze heugelijke gebeurtenis niet uitgesloten voelen.

Om de ontvangst van deze Koninklijke Kerstgift met zo weinig mogelijk hinder voor Ons en Onze Familie te laten verlopen zal, van 24 tot 31 december, de Koninklijke Kerstzak aan de poort van Ons kasteel te Laken worden opgehangen en regelmatig vervangen worden. De donateurs worden verzocht er op te letten dat zij geen hinder veroorzaken voor in- en uitrijdende voertuigen van het Hof – foto- en videocamera’s thuis te laten a.u.b.

Kerstman_Filip2Gelieve geen giften beneden de 250 euro te doen en de anonimiteit te bewaren zolang de bijdrage geen 25.000 euro bedraagt. Voor de gelukkige schenkers, die 50.000 euro of meer in de Koninklijke Kerstzak storten, zal een trekking voorzien worden met volgende titels als prijzen: 1 graaf, 3 burggraven, 12 baronnen en 612 ridders, dat is niet niks. De kosten van de wapenschildontwerpen zijn ten laste van de titelwinnaars, zoals gewoonlijk.

Kerstman_Filip2Vermits het kerstgebeuren zeer populair is, verwachten Wij een fantastische grote opkomst voor de Koninklijke Kerstman. De baat van deze magnifieke gebeurtenis zal gebruikt worden om de reductie op de dotatie van de Koninklijke Familie te recuperen.

Uw Koning Philippe I van België

P.S. Voor de Franse versie: ga naar http://translate.google.be/

1 gedachte op “Coburger nieuws: primeur!

  1. Aangezien ik geen verlof meer heb voor 2013 ga ik aan mijn werkgever vragen of het mogelijk is een dag “toegestane afwezigheid” te krijgen. Dit om volgende week in file naar Brussel te rijden om mijn duit in het koninklijke zakje te doen. Voor Fluppe, Thilleke, en voor de rest van het koninklijk circus zal ik een one way ticket naar een ver en warm land deponeren.

Reacties zijn gesloten.