Cijferdans

CijferdansCijferdans

30% van de arbeidsplaatsen wordt gesubsidieerd

In Le Soir  kan u vernemen hoe de werkelijkheid over arbeidsplaatsen eruit ziet.  Het land b steunt niet minder dan 30% van de jobs.  Van 2007 tot 2012 steeg het totaal aantal slechts met 3%, maar het aantal gesubsidieerde jobs steeg met meer dan 20%: in 2007 werden 27,7% van de jobs gesubsidieerd, in 2012 32,3%. De subsidies zijn gevarieerd: zo gaat het o.a. om de vermindering van sociale bijdragen, tijdskrediet, brugpensioen, tijdelijke werkloosheid, dienstencheques…

Op die manier kan de goed-nieuwsshow van de regering blijvend in beeld gebracht worden.  De arbeidsactiviteit krijgt  irrealistisch hogere cijfers en de werkloosheidsgraad daalt met dezelfde ongeloofwaardige noteringen.  Met bijgeschminkte regionale verschillen: de werkloosheid in Vlaanderen kwam uit op 7,98% (februari), in Brussel op 20,9% (januari), in Wallonië op 16,7% (januari).

Bron: Werkloosheidscijfers