Cijferdans

CijferdansZiek, zieker, ziekst

Het ziekteverzuim in de federale ambtenarij bedroeg in 2012 voor wat de NL-taligen betreft 14.5 dagen per ambtenaar.  De FR-taligen waren 18 dagen ziek, of zo’n 24% meer.

Van 2008 tot 2012 steeg het ziekteverzuim bij de NL-taligen met 5%, bij de FR-taligen met 11.8%.

FVE